مدیر اجرایی

نام و نام خانوادگی      روزهای حضور         شماره تماس            ایمیل 
 مهرانگیز علیزاده  شنبه تا چهارشنبه  09141142550
041-35561139
 mehrangiz.alizadeh@gmail.com

کارگاه های آموزشی
به اطلاع  می رسانیم که کارگاه های آموزشی در رشته های ذیل در تاریخ 96/8/11 در محل دبیرستان امیرخیزی ناحیه 3 تبریز راس ساعت 8 صبح برگزار خواهد گردید لذا همکاران می توانند با رعایت شرایط درج شده برای هر رشته در کارگاه نامبرده شرکت نمایند.واجدین شرایط شرکت در کارگاه

عنوان کارگاه آموزشی

نام رشته

شاخه

کلیه مدرسین ریاضی فنی پایه یازدهم با همراه داشتن تاییدیه تدریس از مدیر هنرستان

بررسی ریاضی پایه یازدهم

ریاضی

فنی و حرفه ای و کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

بررسی کتاب تولید به روش تراشکاری پایه یازدهم

ماشین ابزار

فنی و حرفه ای

کلیه هنرآموزان استان

بررسی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم

صنایع شیمیایی

فنی و حرفه ای

کلیه هنرآموزان استان

بررسی نحوه تدریس و ارزشیابی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم

صنایع غذایی

فنی و حرفه ای

کلیه هنرآموزان استان

بررسی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم

ساختمان

فنی و حرفه ای

کلیه هنرآموزان استان

بررسی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم

متالوژی

فنی و حرفه ای و کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

بررسی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم

رشته های کشاورزی

فنی و حرفه ای و کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

نقد و بررسی تغییرات پایه یازدهم

تاسیسات

فنی و حرفه ای و کاردانش

از هر ناحیه منطقه یک نفر برای الزامات و یک نفر برای کارآفرینی با معرفی از ناحیه/منطقه

کارگاه توجیهی

الزامات محیط کار و
کارگاه نوآوری و کارآفرینی

فنی و حرفه ای و کاردانش

از هر ناحیه منطقه یک نفر برای مدیریت تولید و یک نفر برای فناوری های نوین با معرفی از ناحیه/منطقه

کارگاه توجیهی

مدیریت تولید و
کاربرد فنآوریهای نوین

فنی و حرفه ای و کاردانشلیست سرگروه های فنی و حرفه ای

لیست سرگروه های شاخه فنی و حرفه ای استان در سال تحصیلی 97-96
دانلود

استاندارد ارزشیابی

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس های پایه دهم فنی و حرفه ای (96-95)
دانلود

جدول مواد درسی

جدول های مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی شاخه فنی و حرفه ای
دانلود

برگزاری نشست تخصصی

نشست تخصصی سرگروه های فنی و حرفه ای استان با مدیر کل دفتر فنی و حرفه ای آقای حسینی مقدم و معاون متوسطه استان جناب آقای دکتر اکرمی و مسئولین محترم اداره فنی و حرفه ای استان در رابطه با استقرار پایه دهم

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا