مدیر اجرایی

نام و نام خانوادگی      روزهای حضور         شماره تماس            ایمیل 
 مهرانگیز علیزاده  شنبه تا چهارشنبه  09141142550
041-35561139
 mehrangiz.alizadeh@gmail.com

 

لیست سرگروه های فنی و حرفه ای

لیست سرگروه های شاخه فنی و حرفه ای استان در سال تحصیلی 98-97
دانلود

استاندارد ارزشیابی

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس های پایه دهم فنی و حرفه ای (96-95)
دانلود

جدول مواد درسی

جدول های مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی شاخه فنی و حرفه ای
دانلود

برگزاری نشست تخصصی

نشست تخصصی سرگروه های فنی و حرفه ای استان با مدیر کل دفتر فنی و حرفه ای آقای حسینی مقدم و معاون متوسطه استان جناب آقای دکتر اکرمی و مسئولین محترم اداره فنی و حرفه ای استان در رابطه با استقرار پایه دهم

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا