مدیر اجرایی

نام و نام خانوادگی      روزهای حضور         شماره تماس            ایمیل 
 مهرانگیز علیزاده  شنبه تا چهارشنبه  09141142550
041-35561139
 mehrangiz.alizadeh@gmail.com
لیست سرگروه های کاردانش
لیست سرگروه های کاردانش استان در سال تحصیلی 97-96
 دانلود
کارگاه آموزشی
به اطلاع  می رسانیم که کارگاه های آموزشی در رشته های ذیل در تاریخ 96/8/11 در محل دبیرستان امیرخیزی ناحیه 3 تبریز راس ساعت 8 صبح برگزار خواهد گردید لذا همکاران می توانند با رعایت شرایط درج شده برای هر رشته در کارگاه نامبرده شرکت نمایند.


واجدین شرایط شرکت در کارگاه

عنوان کارگاه آموزشی

نام رشته

شاخه

کلیه مدرسین ریاضی فنی و کاردانش پایه یازدهم با همراه داشتن تاییدیه تدریس از مدیر هنرستان

بررسی ریاضی پایه یازدهم

ریاضی

فنی و حرفه ای و کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

بررسی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم

متالوژی

فنی و حرفه ای و کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

بررسی کتب جدیدالتالیف پایه یازدهم

رشته های کشاورزی

فنی و حرفه ای و کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

بررسی استاندارد الگو ساز با رایانه

خیاطی

کاردانش

از هر ناحیه منطقه دو همکار با معرفی نامه از ناحیه/منطقه

معرفی رشته جدید عیب یابی و مونتاژ سیستم

کامپیوتر

کاردانش

کلیه هنرآموزان

کارگاه دانش افزایی درس مهارتی هنر در خانه 1و2و3

مدیریت خانواده

کاردانش

از هر ناحیه منطقه دو همکار با معرفی نامه از ناحیه/منطقه

بررسی دروس پایه یازدهم

نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

بررسی استانداردهای رشته

تراش و فرز

کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

بررسی ترکیب جدید نظام آموزشی و استانداردها

نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه و نقشه کشی صنعتی عمومی

کاردانش

کلیه هنرآموزان استان

نقد و بررسی تغییرات پایه یازدهم

تاسیسات

فنی و حرفه ای و کاردانش

از هر ناحیه منطقه یک نفر برای الزامات و یک نفر برای کارآفرینی با معرفی از ناحیه/منطقه

کارگاه توجیهی

الزامات محیط کار و
کارگاه نوآوری و کارآفرینی

فنی و حرفه ای و کاردانش

از هر ناحیه منطقه یک نفر برای مدیریت تولید و یک نفر برای فناوری های نوین با معرفی از ناحیه/منطقه

کارگاه توجیهی

مدیریت تولید و
کاربرد فنآوریهای نوین

فنی و حرفه ای و کاردانشجداول درسی
عناوین رشته هاي موجود در هنرستان هاي کاردانش استان بهمراه جدول دروس پایه دهم (96-95)        دانلود
جدول عناوین و مشخصات دروس پایه و مهارتی رشته های تحصیلی شاخه کاردانش (97-96)                 دانلود

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا