مدیر اجرایی

نام و نام خانوادگی      روزهای حضور         شماره تماس            ایمیل 
 مهرانگیز علیزاده  شنبه تا چهارشنبه  09141142550
041-35561139
 mehrangiz.alizadeh@gmail.com
لیست سرگروه های کاردانش
لیست سرگروه های کاردانش استان در سال تحصیلی 98-97
 دانلود
جداول درسی
عناوین رشته هاي موجود در هنرستان هاي کاردانش استان بهمراه جدول دروس پایه دهم (96-95)        دانلود
جدول عناوین و مشخصات دروس پایه و مهارتی رشته های تحصیلی شاخه کاردانش (97-96)                 دانلود
                                                                                                  

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا