به سایت سنجش استان آذربایجان شرقی خوش آمدید

مشخصات راهبر سنجش استان آذربایجان شرقی

کارگاههای راهبر سنجش و ارزشیابی استان آذربایجان شرقی 99-98

 

شیوه نامه جشنواره نوآوری درفرایند یادگیری 99-98


شیوه نامه جشنواره نوآوری در فرایند یادگیری 99-98


دانلود pdfطراحی آموزشی جشنواره نوآوری در فرآیند یادگیری98-97


دانلود word طراحی آموزشی جشنواره نوآوری در فرآیند یادگیری98-97


فیلم جشنواره نوآوری درس مطالعات اجتماعی تدریس سرکار خانم عابدین پور دانلود

فیلم جشنواره نوآوری درس ادبیات فارسی تدریس  سرکار خانم جدی  دانلود  

فیلم جشنواره نوآوری درس کار و فناوری  تدریس سرکار خانم بوستانی دانلود


پاورپوینت سنجش عملکردی

پاورپوینت سنجش عملکردی

چارچوب طراحی سنجش عملکرد در سه گام
نمونه سوالات سنجش عملکردی
کادر متنی
عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

آدرس گروههای آموزشی استان آذربایجان شرقی

تبریز-خیابان ارتش-چهارراه باغشمال-جنب بیمارستان الزهرا-طبقه سوم-محل سابق اداره آموزش وپرورش ناحیه4 شماره تماس 35572167

برنامه سالانه 99-98دبیرخانه سنجش کشوری

دانلود برنامه سالانه99-98

لینک های مفید

بروشور سنجش عملکردی 
عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا