مشخصات اعضا


 

برنامه همایش استانی سرگروههای درسی 97-96فراخوان ها

همکاران محترم به زودی لیست کامل فراخوانهاپس از تایید دبیر خانه در سایت


درج خواهد شد

   نتايج و آثار منتخب فراخوان طراحي سوالات عملكردي پيام هفتم 97-96

 

 نتايج و آثار برگزيدگان فراخوان تاليف درس اول قرآن هفتم

 

مشخصات چارچوب معلمی
برنامه سالانه
فرم مشاهده و پایش عملکردمعلمان
برنامه تقسیم بندی مناطق و نواحی استان 98-97
تدریس نموداری پیام های آسمانی هفتم
تدریس نموداری پیام های آسمان هشتم
فرم گزارش بازدید بالینی
فرم طرح درس ملی موقعیت محور

 


طراحی آموزشی در قالب پاورپوینت
احکام ( مطالب آموزشی درس پیام های آسمان)
دانستنیهای قرآن در قالب پاورپوینت
بخشنامه جشنواره نوآوری آموزشی
فرم ارزیابی سوال امتحانی

ویژگیهای دبیرموفق قرآن
اعلام وصول مستندات نواحي و مناطق 98-97
بارم بندی پیام های آسمان
نمونه فعالیت شماره 1
بارم بندی قرآن درسی
دفتر نمره هوشمند
انواع ارزشیابی
ارزشیابی فرایند محور
اهداف ارزشیابی
نمونه سوال
مراحل درس پژوهی
چگونه طرح درس بنویسم؟
فرم ارزیابی عملکرد نواحی و مناطق
پاور پوینت ارزشیابی عملکردی

پاورپوینت ارزشیابی عملکردی

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا