کادر متنی

                           باسلام 


آزمون آنلاین عربی از کتاب راهنمای معلم پایه نهم


روز چهارشنبه 98/1/28مصادف با 11شعبان 


 از ساعت 9 صبح تا ساعت 9 شب فعال می باشد  

طرح درس روزانه

طرح درس روزانه نهم                      طرح درس روزانه هشتم                      طرح درس روزانه هفتم


طرح درس روزانه نهم درسدوم 

طرح درس روزانه نهم درس سوم

طرح درس روزانه نهم درس چهارم

طرح درس روزانه نهم درس پنجم

طرح درس روزانه نهم درس ششم

طرح درس روزانه نهم درس هفتم

طرح درس روزانه نهم درس هشتم

طرح درس روزانه نهم درس نهم

طرح درس روزانه نهم درس دهم

 


 

 


 

 

برنامه  سالانه عربی 

 

 سال تحصیلی 98-97  

فراخوان های دبیرخانه کشوری
فراخوان ها

 

 

فراخوان های سال تحصیلی 98-97

(لطفاً کلیک کنید)

 

برنامه تقسیم بندی مناطق و نواحی استان 98-97
سند طرح درس ملی
طرح درس موقعیت محور
طرح نظارت بالینی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
کارگاه ها ی آموزشی

 

 

شیوه نامه تقویت و ارتقاء مکالمه
قاموس اَلطّالِب فِی اَلمُرادفات وَ الاَضداد
الگو های فعال تدریس
دفتر هوشمند
فرم ارزیابی سؤالات امتحانی
ضرب المثل ها در عربی
پیشنهاداتی برای ایجاد یک محیط یادگیری امن و قابل اعتماد
ترجمه و نقش حرف « واو» در متون عربی
پاور مقاله ای ارزشیابی تکوینی در عربی
آموزش مضرات و کنترل اضطراب
کلاس معکوس
معجم الضاد
فرم ارزیابی نواحی ومناطق 98-97

 

 

ارزیابی سرگروه های نواحی ومناطق درس عربی

(لطفاًکلیک کنید)

بارم بندی عربی

اعلام وصول مستندات تا 2دی ماه 97

 

 

 

 

نکات طرّاحی سؤال برای فراخوان
بارم بندی کلیه دروس متوسطه اول 96-95
قواعداعداد ،تاریخ و ساعت در عربی
شاخص ارزیابی نواحی و مناطق استان
نمونه سؤال نوبت اول
آموزش ساعت به عربی
آموزش برخی از شغل ها به عربی
آموزش برخی از لوازم التحریر مدرسه به عربی
برخی از ورزشها در عربی
آموزش اسم اشاره
آموزش اعداد در عربی

 

 

اعداد

آموزش حروف الفبای عربی
اصطلاحات عربی
آموزش ایام هفته در عربی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا