ورودتان را به سایت گروه علوم تجربی استان آذربایجان شرقی گرامی می داریم  .

اطلاعیه

 اندسته از همکاران گرامی که امسال توفیق همکاری با آنها را خواهیم داشت ، لطفا مشخصات کامل خود (  نام و نام خانوادگی - کد پرسنلی- شماره تماس - رشته و مدرک تحصیلی- سابقه تدریس - ادرس ایمیل و روز و ساعت خود در گروه ) را تا تاریخ 97/7/15 به ادرس گروه ایمیل نمایند .  1397/7/7

سایت در حال تغییر وبارگذاری مطالب جدید می باشد . از صبوری شما سپاسگزاریم  

جشنواره نوجوان خوارزمی
ارتباط با ما

تبریز - خیابان طالقانی - ایستگاه لاله زار - جنب دبیرستان نمونه دولتی پروفسور هشترودی - گروههای آموزشی استان - شماره تماس 35572167

سایتهای مفید

بودجه بندی و بارم بندی

بودجه بندی کتب علوم تجربی 

 بارم بندی کتب علوم تجربی 

بارم بندی بر اساس اهداف آموزشی
راهنما معلم

 دفتر نمره

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا