نشست تخصصی

                                          

.

قابل توجه دبیران و کارشناسان محترم گروه های آموزشی نواحی و مناطق استان

جهت دریافت بارم بندی دروس ،پایه هفتم ،هشتم و نهم کلیک نمایید. 

 

فراخوان ها و مسابقات سال تحصیلی 97-96

برای دریافت فراخوان ها کلیک کنید.

دفتر نمره هوشمندکلیک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا