سایت های مفید

دبیرخانه های کشوری 
فیلم های منتخب جشنواره نوآوری در فرایند تدریس کشوری 

فیلم جشنواره نوآوری درس مطالعات اجتماعی تدریس سرکار خانم عابدین پور دانلود

فیلم جشنواره نوآوری درس ادبیات فارسی تدریس  سرکار خانم جدی  دانلود  

فیلم جشنواره نوآوری درس کار و فناوری  تدریس سرکار خانم بوستانی دانلود 

بخشنامه و شیوه نامه جشنواره سال تحصیلی 99-98 دانلود

شیوه نامه دانلود 


برنامه کارگاههای مجازی گروه های درسی دوره دوم متوسطه

ساعت

تاریخ

گروه درسی دوره دوم متوسطه

30/10

17/9/98

عربی

30/8

19/9/98

جغرافیا

30/10

19/9/98

آمادگی دفاعی

30/10

20/9/98

زمین شناسی

30/8

25/9/98

روان شناسی

30/10

25/9/98

آزمایشگاه

30/8

26/9/98

اقتصاد

30/10

26/9/98

تاریخ

30/10

27/9/98

زبان انگلیسی

30/10

98/10/8

شیمی

 

برنامه کارگاههای مجازی گروه های درسی دوره اول متوسطه

ساعت

تاریخ

گروه درسی دوره اول متوسطه

30/10

16/9/98

مطالعات اجتماعی

30/8

17/9/98

عربی و قران

30/8

18/9/98

کار و فن آوری

30/10

24/9/98

زبان انگلیسی

 

زمان و تاریخ متعاقبا اعلام خواهد شد

سنجش و ارزشیابی

 

زمان و تاریخ متعاقبا اعلام خواهد شد

جشنواره نوآوری در تدریس

 

از سرگروه های محترم خواهشمند است نیم ساعت قبل از شروع وب کنفرانس وارد کلاس شوند تا اشکالات احتمالی حل گردد.

شیوه نامه ی جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی و یادگیری

 فراخوان های 99-98

 


فهرست فراخوان های گروه های آموزشی متوسطه دوره اول استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی99-98

ردیف

گروه

عنوان فراخوان

آخرین مهلت ارسال آثار

1

ریاضی

ایجاد محتوی الکترونیکی شامل فعالیت آموزشی خلاق و باز پاسخ(برنامه پایگاه)

آخر فروردین

2

ریاضی

طرح مسائل باز پاسخ مرتبط با درس های کتاب های ریاضی هفتم ،هشتم ،نهم (برنامه پایگاه)

آخر فروردین

3

ریاضی

تهیه داستان ها و رفتار خلاق دانشمندان وریاضی دانان هنگام حل یک مسئله علمی به منظور بیان در کلاس های درس (برنامه پایگاه)

آخر فروردین

4

ریاضی

ارسال طراحی آموزشی موقعیت محور کتب نهم

15 آذر

5

ریاضی

درس پژوهی

آخر اسفند

6

ریاضی

ارائه ابتکارات و تجربیات خلاق ازکتب ریاضی دوره اول متوسطه

7اسفند

7

ریاضی

آزمون آنلاین (سنجش عملکردی)

25 دی

8

ریاضی

جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

طبق بخشنامه ارسالی به مدارس

9

ریاضی

طراحی ارزشیابی تکوینی با رویکرد سنجش عملکردی

10 اسفند

10

نظارت بالینی و درس پژوهی

ارسال روایت نگاری درس پژوهی و نظارت بالینی مختص سرگروههای درسی نواحی و مناطق

اوایل آذر ماه

11

نظارت بالینی و درس پژوهی

ارسال روایت نگاری درس پژوهی و نظارت بالینی مختص مدیران مدارس نواحی و مناطق

دیماه

12

نظارت بالینی و درس پژوهی

ارسال روایت نگاری درس پژوهی و نظارت بالینی (همتا) مختص دبیران مدارس نواحی و مناطق

دیماه و بهمن ماه

13

نظارت بالینی و درس پژوهی

اطلاع رسانی و ثبت نام از داوطلبین به شرکت در مسابقه برخط مجلات الکترونیکی رهبران آموزشی

دیماه

14

نظارت بالینی و درس پژوهی

برگزاری مسابقه برخط مجلات الکترونیکی رهبران آموزشی

اسفندماه

15

ادبیات فارسی

جشنواره نو آوری در فرایند آموزش و یادگیری

فروردین 99

16

ادبیات فارسی

فراخوان درس پژوهی با موضوع چهار مهارت آموزش زبان فارسی

آخر بهمن 98

17

ادبیات فارسی

طراحی آموزشی بر اساس طرح درس ملی (فارسی سه پایه طبق تقسیم بندی ذیل فراخوان )

آخر فروردین 99

18

ادبیات فارسی

ارسال روایت نگاری اثر بخش درس پژوهی

اول بهمن 98

19

ادبیات فارسی

برگزاری مسابقه برخط از مجلات الکترونیکی رهبران آموزش (نظارت بالینی ودرس پژوهی )

پایان دی ماه

20

ادبیات فارسی

برگزاری مسابقه برخط از سنجش عملکردی (نظارت بالینی ودرس پژوهی )

پایان دی ماه

21

مطالعات اجتماعی

نقد و بررسی کتب مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم

تا30 آذر ماه

22

مطالعات اجتماعی

طراحی آموزشی بر پایه برنامه درسی ملی از کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم

تا 30 دی ماه

23

مطالعات اجتماعی

طراحی سوالات جدید نوبت اول و دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم

تا 15 بهمن ماه

24

مطالعات اجتماعی

طراحی سؤالات عملکردی درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( فراخوان دبیرخانه کشوری مطالعات اجتماعی )

تا 30 بهمن ماه

25

مطالعات اجتماعی

آزمون آنلاین در موضوع سنجش عملکردی

تا20 اسفند ماه

26

مطالعات اجتماعی

اجرای جشنواره نوآوری در فرایند یادگیری

تا20 اسفند ماه

27

مطالعات اجتماعی

آزمون آنلاین در موضوع نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی

تا30 اسفند ماه

28

مطالعات اجتماعی

اجرای طرح درس پژوهی

تا30 اسفند ماه

29

مطالعات اجتماعی

اجرای فراخوان دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به فرآیند سنجش و ارزشیابی آموزشی

تا 30 اسفند ماه

30

فرهنگ و هنر

معرفی 4 نمونه شیوه تدریس خلاقانه و قابل اجرا در کلاس هنر

25 بهمن ماه

31

فرهنگ و هنر

فراخوان ترکیب بندی با سبک انتزاعی تکنیک میکس مدیا(ترکیب انواع تکنیک رنگ و کلاژ)

25بهمن ماه

32

فرهنگ و هنر

فراخوان عکاسی با موضوع پاییز

25بهمن ماه

33

فرهنگ و هنر

خلاقیت تصویر سازی با اوریگامی

25 بهمن ماه

34

فرهنگ و هنر

جشنواره نو آوری و خلاقیت در تدریس طبق برنامه وزارتخانه

اعلام نشده

35

فرهنگ و هنر

درس پژوهی طبق شیوه نامه کشوری فراخوان

آخر اسفند ماه

36

فرهنگ و هنر

نظارت بالینی

طول سال

37

فرهنگ و هنر

برگزاری کارگاه توانمند سازی همکاران

نیمه اول سال

38

فرهنگ و هنر

فراخوان کشوری جشنواره آموزش هنر در 300ثانیه

پایان فروردین ماه99

39

فرهنگ و هنر

برگزاری کارگاه آنلاین کشوری

آذرماه و اردیبهشت

40

فرهنگ و هنر

فراخوان کشوری سنجش عملکردی

20 اسفندماه

41

عربی

طراحی نرم افزار استوری لاین-عربی هشتم-الدرس الثانی/فراخوان کشوری

آخر اسفند ماه

42

عربی

آزمون آنلاین عربی هشتم(راهنمای معلم)/فراخوان کشوری

اسفند ۹۸

43

عربی

طراحی آموزشی عربی نهم طبق تقسیم بندی/فراخوان استانی

آذر ماه98

44

عربی

درس پژوهی /فراخوان استانی

اول اسفندماه

45

عربی

جشنواره نو آوری در تدریس/فراخوان استانی

فروردین 99

46

عربی

نقش فعالیتهای تکمیلی در فرایند یاد دهی-یادگیری عربی/فراخوان استانی

بهمن 98

47

قرآن وپیام های آسمان

جشنواره نو آوری در فرایند آموزش و یادگیری

پایان اسفند

48

قرآن وپیام های آسمان

تدریس معکوس از کتاب پیامهای آسمان نهم ویژه تمامی همکاران(از پیام نهم درس سوم طبق شیوه نامه)

پایان دی ماه

49

قرآن وپیام های آسمان

ارائه بازخورد تکوینی از راهنمای توصیف عملکرد درس قرآن.(ویژه سرگروههای نواحی و مناطق)

پایان دی ماه

50

قرآن وپیام های آسمان

طراحی آموزشی بر اساس طرح درس ملی (قرآن نهم طبق تقسیم بندی ذیل فراخوان )

پایان دی ماه

51

قرآن وپیام های آسمان

تولید محتوای الکترونیکی از قرآن نهم طبق تقسیم بندی استانی

پایان دی ماه

52

قرآن وپیام های آسمان

ارسال روایت نگاری اثر بخش درس پژوهی

پایان دی ماه

53

قرآن وپیام های آسمان

برگزاری مسابقه برخط از مجلات الکترونیکی رهبران آموزش (نظارت بالینی ودرس پژوهی )

متعاقبا اعلام خواهد شد

54

کار و فناوری

برنامه کشوری :راهبری انتخاب رشته تحصیلی وپشتیبانی برنامه هدایت تحصیلی

زمان ارسال مستندات : اعلام دبیرخانه کشوری کار و فناوری

55

کار و فناوری

تدوین سنجش عملکردی بر اساس چهار گام (کار و فناوری هفتم طبق تقسیم بندی ذیل فراخوان )

پایان دی ماه 98

56

کار و فناوری

طراحی آموزشی بر اساس طرح درس ملی (کار و فناوری هفتم طبق تقسیم بندی ذیل فراخوان )

نیمه اول بهمن ماه

57

کار و فناوری

ارسال روایت نگاری درس پژوهی اثربخش

نیمه اول اسفند ماه

58

کار و فناوری

جشنواره نو آوری در فرایند آموزش و یادگیری

زمان ارسال مستندات : بر اساس اعلام دفتر گروه های آموزشی دوره اول

59

کار و فناوری

مسابقه بر خط سنجش عملکردی ( از کتاب سنجش عملکردی )

بهمن 98

60

کار و فناوری

برگزاری مسابقه برخط از مجلات الکترونیکی رهبران آموزش (نظارت بالینی ودرس پژوهی )

زمان برگزاری آزمون : اعلام دبیرخانه نظارت و درس پژوهی

61

علوم تجربی

برگزاری روز آزمایشگاه در تمامی مدارس دوره اول متوسطه استان

هفته دوم آبان ماه

62

علوم تجربی

جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

فروردین 99

63

علوم تجربی

سنجش عملکرد

آخر دی ماه

64

علوم تجربی

درس پژوهی /فراخوان استانی

اول اسفندماه

65

علوم تجربی

مسابقات آزمایشگاهی (ویژه دبیران)

اسفند 98

66

علوم تجربی

تولید محتوای الکترونیک (نرم افزار) از فصول کتاب درسی علوم تجربی پایه هشتم

بهمن 98

67

علوم تجربی

برگزاری آزمون شناسایی وسایل آزمایشگاهی (ویژه دانش آموزان)

بهمن 99

68

علوم تجربی

آزمون آنلاین (درس پژوهی، نظارت بالینی و سنجش عملکرد) (ویژه دبیران)

دی ماه 98

69

علوم تجربی

ارزشیابی عملکردی (طراحی سئوال عملکردی از مباحث کتب درسی)

دی ماه 98

70

علوم تجربی

برگزاری کارگاه های عملی ویژه همکاران علوم تجربی (حداقل دو کارگاه)

طول سال تحصیلی

71

زبان انگلیسی

درس پژوهی

اسفند

72

زبان انگلیسی

جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

آبان تا ۱۵اسفند

73

زبان انگلیسی

تدریس خلاقانه ی skills و subskills

آبان الی اردیبهشت

74

زبان انگلیسی

مسابقه ی کتاب خوانی آزمون عملکردی

۲۷ فروردین ماه

75

زبان انگلیسی

تولید محتوای الکترونیکی

آبان الی اسفند

76

زبان انگلیسی

برگزاری کارگاههای آموزشی توسط دبیران علاقمند

طول سال

77

 

فراخوانهای کشوری

 

78

زبان انگلیسی

دریافت نمونه سوالات همکاران در نیمسال اول و تحلیل و بررسی آنها

اواخر دیماه

79

زبان انگلیسی

دریافت نمونه های آزمون ها ی همکاران در نیمسال دوم و تحلیل آنها

خردادماه

برگزاری کارگاه آموزشی دوره اول متوسطه ( رشته های ریاضی ، علوم و ادبیات )  تاریخ درج اطلاعیه :  1398/7/22

   بخشنامه و جدول برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری سرگروه های نواحی و مناطق دوره اول و دوم متوسطه استان  آذربایجان شرقی - مهر ماه 98

 

جهت دریافت بخشنامه و جدول رشته های مورد نظر ،روی فایل های زیرکلیک کنید .


             دریافت فایل 1              دریافت فایل 2

Banners
فرم های طراحی آموزشی و نظارت بالینی و درس پژوهی ( 98/7/14)

 چهارچوب طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی و موقعیت محور 

   

دریافت فرم طراحی آموزشی به صورت word  و PDF

 

 

 

فایل Word فرم های نظارت بالینی و درس پژوهی              

دریافت فرم روایت نگاری درس پژوهی و نظارت بالینی

 

مشخصات سرگروههای دوره اول متوسطه

برگزاری کارگاه آموزشی - مهر ماه 98

  

کارگاه تخصصی با موضوع برنامه درس ملی برای سرگروه های استانی دوره اول و دوم متوسطه ، با حضور ریاست محترم اداره   تکنولوژی و گروه های آموزشی ، کارشناس مسئول محترم ، مدیران  اجرائی محترم دوره اول و دوم متوسطه استان درتاریخ   98/7/11 در  محل گروه های آموزشی برگزار گردید . 


مدرس کارگاه : سرکار خانم سیده سهیلا عظیمی اولین نشست تخصصی سرگرو های استانی دوره اول متوسطه ، 27 شهریور 98

 

بارم بندی
بارم بندی کتابهای دوره اول متوسطه
دانلود
.

 

قابل توجه دبیران و کارشناسان محترم گروه های آموزشی نواحی و مناطق استان

جهت دریافت بارم بندی دروس ،پایه هفتم ،هشتم و نهم کلیک نمایید. 

 

دفتر نمره هوشمندکلیک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا