روزهای حضور

بانک سوالات

 


 
   

جامع ترین بانک سوالات دین و زندگی 3 رشته های غیر انسانی (مطابق با آخرینتغییرات کتاب درسی) سال 98-97

 
   جامع ترین بانک سوالات دین و زندگی 3 رشته های انسانی (مطابق با آخرین تغییرات کتاب ذزسی) سال 98-97 - بخش اول -- بخش دوم  

 راهنمایی برنامه درسی  قرآن و تعلیمات دینی
متوسطه و پیش دانشگاهی
خودسازی معلم، محور توسعه نظام آموزشی
   
 راهنمایی برنامه درسی  قرآن و تعلیمات دینی متوسطه و پیش دانشگاهی- بخش اول
راهنمایی برنامه درسی  قرآن و تعلیمات دینی متوسطه و پیش دانشگاهی- بخش دوم
     دریافت بروشور خودسازی معلم
   
    ارزشیابی تکوینی (مستمر)  طرح همیار معلم
   
     نکاتی در مورد ارزشیابی تکوینی  
     شيوه نامه اجراي طرح هميار معلم
   
   
فراخوان گروه معارف
تولید محتوای الکترونیک
اوقات شرعی
پیوند های مفید


     

نظرسنجی
1. محتوا و کیفیت مطالب صفحه ی معارف اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

1- عالی (10) 56%
2- خوب (1) 6%
3- متوسط (3) 17%
4- ضعیف (4) 22%

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا