گزارش دریافت فعالیت های گروه آزمایشگاه علوم تجربی نواحی و مناطق استان تا مورخه 98/10/8

دانلود گزارش دریافت فعالیت گروه های آزمایشگاه علوم نواحی و مناطق استان

ردیف

ناحیه / منطقه

تنظیم برنامه سالانه و ارسال بموقع

تکمیل فرم مشخصات و فرم آماری دبیران و ارسال بموقع

بررسی وضعیت موجود گروه درسی و تجزیه و تحلیل نمرات خرداد98

بررسی وضعیت موجود آزمایشگاه های مدارس

( فضا، امکانات، ایمنی، .سایل و مواد آزمایشگاهی و ...)

شناسایی مدارس لازم التوجه و برنامه ریزی برای آنها

ارائه پیشنهاد در برگزاری دوره ها . کارگاه های توانمندسازی

تشکیل جلسات کارگاهی(حداقل 2 مورد)

برگزاری کارگاه آموزشی اجرای آزمایشات(حداقل 2 مورد)

نظارت بر فرایند آموزشی طی بازدید از مدارس (نظارت بالینی)

نظارت بر فرایند آموزشی طی بازدید از مدارس(نظارت همتا)

گزارش برگزاری روز آزمایشگاه

شرکت در نقد و بررسی کتاب آزمایشگاه علوم(1)

شرکت در فراخوان تهیه سوالات عملکردی و استاندارد آزمایشگاه

ارزیابی سوالات پایانی نوبت اول مدارس ناجیه/ منطقه و ارسال سوالات برتر به گروه استان

برگزاری بازدید علمی دانش آموزان از پژوهشسرا

شرکت در آزمون آنلاین دبیران

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان (حضوری غیرحضوری)و ارسال مستندات

شرکت در جشنوارۀ الگوهای برتر تدریس درس آزمایشگاه علوم تجربی(غیرحضوری- دبیران)

اجرای درس پژوهی

شرکت در فراخوان مقاله نویسی تجربیات برتر در

«تدریس موفق با روشهای نوین تدریس»

شرکت در فراخوان مقاله نویسی تجربیات برتر در

«مدیریت مطلوب کلاس درس»

پاسخ به نیاز سنجی گروه آزمایشگاه علوم استان

برگزلری بازدید از مراکز علمی

تهیه بروشورهای علمی (آموزش نگارش طرح درس ملی - درس پژوهی و ...)

شرکت در فراخوان طرح درس ملی روزانه درس آزمایشگاه علوم

سایر فعالیت

1

ناحیه1 تبریز

*

*-

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقدوبررسی به صورت pdf

2

ناحیه2 تبریز

*

**

 

2

 

 

 

 

3

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ناحیه3 تبریز

*

**

 

10

 

 

 

 

22

4

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ناحیه4 تبریز

*

**

*

2

 

 

*

 

2

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

پوستر روزآزمایشگاه

5

ناحیه5 تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

آذرشهر

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقدوبررسی شخصی- مشخصات دبیران به صورت تصویر

7

اسکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

اهر

*

**

*

9

*

 

 

 

6

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 مورد نظرسنجی دبیران- سمینار آشنایی با مواد، ابزار و ایمنی در آزمایشگاه

9

ایلخچی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بستان آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

بناب

*

**

 

5

 

 

 

 

10

2

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه سالانه با فرمت پارسال- ارزیابی تجهیزات آزمایشگاهی مدارس- نقدوبررسی شخصی

12

ترکمانچای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

تسوج (انزاب)

*

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

تیکمه داش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

جلفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

چاراویماق

*

**

*

 

 

 

*

 

1

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش عملکرد دوماهه

17

خاروانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

خداآفرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

خسروشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

خواجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

سراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

شبستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

صوفیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

عجب شیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

عشایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

کاغذکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

کلیبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

کندوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

گوگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

مراغه

*

 

 

1

 

 

**

 

 

1

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست ساعت درسی دبیران آزمایشگاه- نقدوبررسی شخصی

31

مرند

*

* -

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازخورد اوراق خرداد98

32

ملکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

میانه

*

**

 

 

 

 

*

 

 

2

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظارت همتا با فرم عمومی

35

نظرکهریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

ورزقان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

هریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال عملکردی برای فراخوان دبیرخانه

38

هشترود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

هوراند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا