راهنمای برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی جهت تحلیل و بررسییارم بندی کتابهای ادبیات پایه دهم 99-98یارم بندی کتابهای ادبیات پایه یازدهم 99-98یارم بندی کتابهای ادبیات پایه دوازدهم 98-98

 


  


بانک سوالات فارسی 3 و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم دی ماه و خرداد ماه


نمونه سؤالات

فارسی1                               نگارش1

علوم و فنون ادبی1              علوم و فنون ادبی1

------------------------------------------------------

علوم و فنون ادبی2 (شهریور)

فارسی2(چهارگزینه ای)                فارسی2

نگارش2                                    نگارش2

نگارش2                                    نگارش2

-------------------------------------------------------------

علوم و فنون ادبی3            علوم و فنون ادبی3             علوم و فنون ادبی3         

 علوم و فنون ادبی3          علوم و فنون ادبی3              علوم و فنون ادبی3                

علوم و فنون ادبی3           علوم و فنون ادبی3               علوم و فنون ادبی3                    

علوم و فنون ادبی3          علوم و فنون ادبی3(خرداد)       علوم و فنون ادبی3

علوم و فنون ادبی3          

نگارش3                            نگارش3(خرداد)                  نگارش3

نگارش3                           نگارش3                              نگارش3

فارسی3                             فارسی3                              فارسی3                   

فارسی3                            فارسی3(خرداد)

فارسی و نگارش3(خرداد)          فارسی و نگارش3              فارسی و نگارش3

فارسی و نگارش3                   فارسی و نگارش3

--------------------------------------------------- 

تدریس دروس کتاب های فارسی  و نگارش هر سه پایه   طبق بودجه بندی اسفندماه

 

لطفا برای استفاده از فیلم تدریس ها روی لینک های زیر کلیک کنید

 

درس پنجم نگارش 1 پایه دهم

http://tv7.ir/program/139750

 

درس ششم نگارش 1 پایه دهم

http://tv7.ir/program/140389

 

ادبیات فارسی / پایه 10 / درس 12/ ادبیات حماسی (رستم و اشکبوس) بخش اول

 

http://tv7.ir/program/135838

 

ادبیات فارسی / پایه 10 / درس 12/ ادبیات حماسی (رستم و اشکبوس) بخش دوم

 

http://tv7.ir/program/140093

 

نگارش 2 پایه یازدهم  : درس پنجم

http://tv7.ir/program/139933

 

فارسی ۲ پایه یازدهم : درس دوازدهم(ادبیات حماسی)

http://tv7.ir/program/139875

 

 

فارسی 3 پایه 12 : درس دوازدهم

http://tv7.ir/program/139947

 

فارسی 3 / پایه 12 / ادبیات حماسی/ گذر سیاوش از آتش

 

http://tv7.ir/program/139493

 

نگارش 3 / پایه 12

http://tv7.ir/program/139515

 

 

 

دریافت کمک  آموزشی فارسی1 پایه دهم

دریافت کمک آموزشی فارسی 2 پایه یازدهم

دریافت کمک آموزشی فارسی 3 پایه دوازدهم

دریافت کمک آموزشی فارسی - نگارش 3 هنرستانفایل تغییرات کتاب علوم و فنون ادبی 3 چاپ 98نمون برگ نظارت و راهنمایی نسخه98

نمون برگ تحلیل و ارزیابی سوالات امتحانات نهایی

نمون برگ تحلیل و ارزیابی سؤالات امتحانات پایانی داخلیفیلم های راهنمای معلم پایه دوازدهم


نتایج ارزیابی سوالات دی ماه 98 (داخلی )

علوم و فنون 2 

فارسی 2


روش های فعال تدریس در حوزه زبان و ادبیات فارسی
 سال تحصیلی 98-99

منبع مسابقه خوانش متن دبیران در مرحله استانی


کتاب های درسی حوزه ادبیات فارسی


منبع مسابقه خوانش متن دانش آموزان در مرحله استانی

کتاب های درسی حوزه ادبیات فارسی مخصوص هر پایه


دریافت منابع آزمون آنلاین ویژه دبیران ادبیات فارسی استان در سال تحصیلی 98-99


منبع یک : مجله رشد ادب فارسی


منبع دو : راهنمای برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی
         دریافت نتایج


دریافت سوالات همراه با فرم  ارزیابی 

لطفا اگر سوال یا اعتراضی در مورد ارزیابی سوالات مسابقه داشتید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

azaradab@gmail.com
فیلم های نفرات برتر درس علوم و فنون:

خانم صباحی زاده (هرمزگان)      

خانم ناصرزاده (ایلام)       

خانم عربشاهی (خراسان رضوی)


نمونه سوال

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا