مشخصات اعضای گروه تاریخ استان

نام و نام خانوادگی

ایام حضور در گروه

شماره همراه

ایمیل

خیام علیزاده اقدم

سه شنبه ،چهارشنبه

09143087968

khayyam3000@yahoo.com

خلیل عینکی ملکی

سه شنبه،چهارشنبه

09144134071


اعلام نتیجه فراخوان طراحی سوال استاندارد 20 نمره یی تاریخ3 پایه 12

عیسی رسولی رتبه اول از بناب - محمد عبدالهی رتبه اول از میانه

کبری زنده دل رتبه دوم از ناحیه2 - رقیه بالایی ثانی رتبه دوم از ناحیه2

معصومه نعیمی تکلدانی رتبه سوم از سراب - رقیه مختاریان رتبه سوم از ناحیه4

اعلام نتیجه مسابقه طرح درس نویسی دبیران تاریخ

هانیه اقدم رتبه اول از مرند - وحیده شهریوری رتبه اول از ناحیه1

مینو مختاری رتبه دوم از ناحیه4 - صغری هیکل آبادی رتبه دوم از ناحیه1

معصومه نعیمی تکلدانی رتبه سوم از سراب - ناهیدآقابالاپور رتبه سوم از ناحیه4

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا