پایگاه کتب درسی 

فیلم های مرتبط با کتاب سلامت و بهداشت در سایت رشد

فرم نظارت بالینی

آزمون های آنلاین  

سامانه جامع  LTMS

سوالات نهایی درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 

 سوالات نهایی دی ماه 97 و خرداد و شهریور 98 درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 سوالات نهایی به تفکیک فصول درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم 

 سوالات خط به خط متن درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

برای استفاده همکاران در صفحه بانک سوال بارگذاری شده است.

  

بانک سوال

 

بارم بندی و بودجه بندی درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 

بارم بندی و بودجه بندی درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 

برای استفاده همکاران در صفحه مربوطه بارگذاری شده است.

  

بارم بندی و بودجه بندی

 

فایل کتاب درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 

فایل کتاب درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

 

برای استفاده همکاران در صفحه مربوطه بارگذاری شده است.

 

کتاب

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا