مشخصات گروه روانشناسی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 99- 98

نام و نام خانوادگي

سمت

روزهاي حضور

ايميل

سوسن آقا سلطاني

سرگروه

دوشنبه سه شنبه

Azarpsy89@gmail.com

محمد محمدزاده

عضو گروه

دوشنبه

mohammadaliasal707@gmail.com

 


 

 

 

کتاب راهنمای معلم روانشناسی
بارم بندی روانشناسی سال تحصیلی 98-97

 

برنامه عملیاتی سالانه گروه روانشناسی استان(99-98)
فراخوان های گروه روانشناسی استان (99-98)
جدول ارزیابی فعالیت گروه های روان شناسی استان
اطلاعیه ها و فراخوان های گروه روان شناسی (98-97)
15
گروه روانشناسی استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای برنامه سالانه 98-97در نظر دارد آزمون آنلاین برای دبیران روان شناسی برگزار نماید . شرایط آزمون به ش...

[خواندن ادامه خبر...]

25
گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد فراخوان" شیوه خلاقانه مدیریت کلاس درس روان شناسی" را برگزارنماید. جهت شرکت در فراخوان، دبیران روان ...

[خواندن ادامه خبر...]

11
گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد ، در راستای اجرای بند3 برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس روان شناسی فراخوان تهیه فیلم وکلیپ آموزشی ب...

[خواندن ادامه خبر...]

11
گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد ، در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس روان شناسی فراخوان طراحی سوال برای نوبت اول و دو...

[خواندن ادامه خبر...]

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا