مشخصات گروه روانشناسی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 99- 98

نام و نام خانوادگي

سمت

روزهاي حضور

ايميل

سوسن آقا سلطاني

سرگروه

دوشنبه سه شنبه

Azarpsy89@gmail.com

محمد محمدزاده

عضو گروه

دوشنبه

mohammadaliasal707@gmail.com

 


 

 

 

کتاب راهنمای معلم روانشناسی
بارم بندی روانشناسی سال تحصیلی 99-98

 

برنامه عملیاتی سالانه گروه روانشناسی استان(99-98)
فراخوان های گروه روانشناسی استان (99-98)
جدول ارزیابی فعالیت گروه های روان شناسی استان
اطلاعیه ها و فراخوان های گروه روان شناسی (99-98)
08
 به اطلاع همکاران محترم می رساند : در راستای اجرای برنامۀ عملیاتی استان، گروه روان شناسی در نظر دارد اقدام به برگزاری آزمون آنلاین نم...

[خواندن ادامه خبر...]

14
احتراما به اطلاع کلیه دبیران روان شناسی می رساند در راستای اجرای برنامه عملیاتی ، گروه روان شناسی اقدام به برگزاری فراخوان مقاله نویسی با عنوان درس پژ...

[خواندن ادامه خبر...]

13
  احتراماً در راستای اجرای برنامۀ عملیاتی استان، گروه روان شناسی در نظر دارد اقدام به اجرای برنامه طرح درس نویسی از   کت...

[خواندن ادامه خبر...]

08
 احتراما ًدر راستای اجرای برنامۀ عملیاتی استان، گروه روان شناسی  در نظر دارد اقدام به اجرای فراخوان تهیه محتوای الکترونیکی کتاب روان شن...

[خواندن ادامه خبر...]

29
  گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد فراخوان نقد و بررسی محتوای کتاب روانشناسی را با همکاری دبی...

[خواندن ادامه خبر...]

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا