مشخصات گروه روانشناسی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 98- 97

نام و نام خانوادگي

سمت

روزهاي حضور

ايميل

سوسن آقا سلطاني

سرگروه

یکشنبه و دو شنبه

Azarpsy89@gmail.com

محمد محمدزاده

عضو گروه

دوشنبه

mohammadaliasal707@gmail.com

 


 

 

 

اعلام نتایج فراخوان ها

نتایج آزمون آنلاین دبیران روانشناسی

1- کریم عباسی اول ( رتبه اول )

2- علی علی پور ( رتبه اول )

3- امید نظری اصل ( رتبه دوم )

4- حکیمه اسفندیاری ( رتبه دوم )

5- فاطمه کریمی ( رتبه دوم )

6- وجیهه انصاری ( رتبه سوم )

7- خدیجه جعفری ( رتبه سوم )

بارم بندی روانشناسی سال تحصیلی 98-97

 

برنامه عملیاتی سالانه گروه روانشناسی استان(98-97)
فراخوان های گروه روانشناسی استان (98-97)
جدول ارزیابی فعالیت گروه های روان شناسی استان
اطلاعیه ها و فراخوان های گروه روان شناسی (98-97)
15
گروه روانشناسی استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای برنامه سالانه 98-97در نظر دارد آزمون آنلاین برای دبیران روان شناسی برگزار نماید . شرایط آزمون به ش...

[خواندن ادامه خبر...]

25
گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد فراخوان" شیوه خلاقانه مدیریت کلاس درس روان شناسی" را برگزارنماید. جهت شرکت در فراخوان، دبیران روان ...

[خواندن ادامه خبر...]

11
گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد ، در راستای اجرای بند3 برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس روان شناسی فراخوان تهیه فیلم وکلیپ آموزشی ب...

[خواندن ادامه خبر...]

11
گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد ، در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس روان شناسی فراخوان طراحی سوال برای نوبت اول و دو...

[خواندن ادامه خبر...]

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا