جدول ارزیابی عملکرد سرگروه های نواحی و مناطق
 • برنامه عملیاتی سالانه
 • گالری تصاویر
 • زیست دهم 1   2   3   4   5  6  7  8  9   10
 • زیست یازدهم 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 • زیست دوازدهم 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 • سلامت و بهداشت 2  3  4  7  8  9  10
 • جدول دروس
 • بانک سوالات
 • طرح درس
 • بودجه بندی و شیوه ارزشیابی سال سوم 
 • بودجه بندی و شیوه ارزشیابی سال دهم 
 • محتوا1
 • محتوا1
 • محتوا1
 • محتوا1
 • محتوا1
نمونه طرح درس 
اطلاعيه ها و بخشنامه های گروه زيست شناسي
15
جهت دریافت فایل بخشنامه واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
25
از همکاران محترم خواهشمند است تا25 آبان ماه نسبت به ارسال برنامه عملیاتی خود اقدام نمایند. 
25
جهت دریافت فایل بخشنامه واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
25
جهت دریافت فایل بخشنامه واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
25
جهت دریافت فایل بخشنامه واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
25
جهت دریافت فایل بخشنامه واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
25
جهت دریافت فایل بخشنامه واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
25
جهت دریافت فایل بخشنامه واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
30
جهت دریافت فایل word طرح درس ساختن گرایی واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید. 
30
برای دریافت فایل word طرح درس واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.  
بانك سوالات نهايي زيست شناسي و آزمايشگاه 2
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 91  1395/08/25285/43 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 90  1395/08/25365/64 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 دي 95  1395/11/04275/53 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 92  1395/08/25290/60 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 95  1395/08/25316/61 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 94  1395/08/253/71 MBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 93  1395/08/25298/56 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 دي 95  1395/11/04275/53 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد92  1395/08/25259/81 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد91  1395/08/25311/88 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد90  1395/08/25258/07 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد93  1395/08/25351/25 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد95  1395/08/25314/75 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد95  1395/08/25314/75 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد94  1395/08/25357/29 KBدانلود

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا