مشخصات اعضای گروه زیست شناسی


 

اطلاعيه ها و بخشنامه های گروه زيست شناسي
30
جهت دریافت فایل word طرح درس ساختن گرایی واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید. 
30
برای دریافت فایل word طرح درس واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.  
30
قابل توجه سرگروه های محترم نواحی و مناطق. جهت دریافت جزییات بخشنامه مربوط به برگزاری نمایشگاه را با کلیک روی واژه لینک مستقیم دریافت نمایید....

[خواندن ادامه خبر...]

30
قابل توجه سرگروههای محترم نواحی و مناطق. جهت دریافت بخشنامه مربوط به تهیه بانک فیلم آموزشی واژه لینک مستقیم را کلیک نمایید.
03
سرگروه های محترم نواحی و مناطق لطفا جمع بندی نقد و تحلیل های خود را طبق فرم پیوستی در قالب فایل word تنظیم و ارسال نمایید. با کلیک بر روی لینک مستقیم ...

[خواندن ادامه خبر...]

26
قابل توجه سرگروه های محترم نواحی و مناطق استان. لطفا برای دریافت بخشنامه مربوط به نقد و بررسی کتاب یازدهم لینک مستقیم را کلیک کنید. 
25
از سرگروههای محترم نواحی و مناطق استان خواهشمند است برنامه عملیاتی ناحیه / منطقه خود تا 7 آبان ماه به آدرس ایمیل fk.nasirpouri@gmail.com ارسال نم...

[خواندن ادامه خبر...]

25
 قابل توجه سرگروههای محترم نواحی و مناطق استان. لطفا فایل بخشنامه را از اینجا دریافت نمایید.

 

       

 

   فرم بازدید عمومی 

فرم بازدید تخصصی

 

بانك سوالات نهايي زيست شناسي و آزمايشگاه 2
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 91  1395/08/25285/43 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 90  1395/08/25365/64 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 دي 95  1395/11/04275/53 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 92  1395/08/25290/60 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 95  1395/08/25316/61 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 94  1395/08/253/71 MBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 شهريور 93  1395/08/25298/56 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 دي 95  1395/11/04275/53 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد92  1395/08/25259/81 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد91  1395/08/25311/88 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد90  1395/08/25258/07 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد93  1395/08/25351/25 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد95  1395/08/25314/75 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد95  1395/08/25314/75 KBدانلود
سوالات نهايي زيست و آزمايشگاه 2 خرداد94  1395/08/25357/29 KBدانلود

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا