فراخوان های درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم چاپ 98

بسمه تعالی

 به: سرگروه های زیست شناسی و سلامت و بهداشت نواحی و مناطق

 موضوع فراخوان ها :

1 -  نوشتن طرح درس کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم چاپ 98

2 - نقد و بررسی کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم چاپ 98

3 - تهیه پوستر یا بروشور در رابطه با دروس کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم چاپ 98

4 -  تهیه پاورپوینت برای دو جلسه تدریس

از سرگروههای محترم نواحی و مناطق خواهشمند است فعالیت های همکاران ناحیه / منطقه خود  را  مطابق   جدول زیر جمع آوری و تا تاریخ ذکر شده برای هر یک از فراخوان ها در بخش نامه های مربوطه به آدرس sedighefathi2013@gmail.com به همراه مشخصات کامل همکاران، ارسال نمایند. قبلا از همکاری صمیمانه سرگروه ها و همکاران گرامی نهایت تشکر را داریم. 

 

                               صدیقه فتحی سرگروه سلامت و بهداشت

استان آذربایجان شرقی

دروس

نواحی و مناطق

طرح درس

نقد و بررسی کتاب

پوستر یا بروشور

پاورپوینت

درس 1 و 2

آذرشهر جلفا کلیبر میانه ورزقان

تا تاریخ 30 بهمن

تا تاریخ

30 دی ماه

تا تاریخ

30 دی ماه

تا تاریخ

15 اسفند ماه

درس 3 و4

اسکو تیکمه داش سراب کندوان - ملکان

درس 5 و6

ناحیه 3 ایلخچی خداآفرین مرند

درس 7 و 8

ناحیه 4 - بستان آباد خاروانا عجب شیر

درس 9 و 10

ناحیه 5 بناب خسروشهر مراغه هشترود

درس 11 و 12

ناحیه 1 - گوگان شبستر تسوج - چاراویماق

درس 13 و 14

ناحیه 2 ترکمانچای - اهر صوفیان-هریس

 

 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا