بانک سؤالات شیمی دهم و یازدهم

مجموعه سؤالات شیمی دهم طراحی شده توسط گروه شیمی استان های مختلف که توسط دبیرخانه کشوری جمع آوری و تنظیم شده است.

برای دریافت فایل wordسوالات شیمی دهم بر رویاینجاکلیک نمایید.

برای دریافت فایل pdf سوالات شیمی دهم بر رویاینجاکلیک نمایید.


مجموعه سؤالات نيمسال اول شيمي دهم تهيه شده توسط دبيرخانه كشوري

 

مجموعه سؤالات نيمسال دوم شيمي دهم تهيه شده توسط دبيرخانه كشوري


مجموعه سؤالات شیمی دهم و یازدهم(فایل word) تهیه شده توسط خانم اکرم ترابی از استان چهارمحال و بختیاری

فصل اول شیمی دهم

فصل دوم شیمی دهم

فصل سوم شیمی دهم

فصل اول شیمی یازدهم

فصل دوم شیمی یازدهم

فصل سوم شیمی یازدهم


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا