مشخصات اعضای گروه عربی استان آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

روز حضور در گروه

ایمیل

مهدی شفائی

سر گروه

09149044189

یکشنبه- چهارشنبه

mehdishafayi@gmail.com

زهرا دباغ

عضوگروه

09141001972

یکشنبه- چهار شنبه

m.noorolgamar@gmail.com

آدرس سایت:www.teaedu.ir

 

آدرس ایمیل :arabicazar@gmail.com

سرگروههای محترم فعالیتهای ارسالی خود رااز قسمت گزارش دریافت پیگیری فرمایند ودرصورت عدم ثبت اطلاع دهند

کلینیک مجازی طرح سؤال گروه عربی

همکاران محترم جهت دسترسی به کلینیک مجازی طرح سؤالات آموزشی و تخصصی عربی در سال تحصیلی 99-98 لطفاً اینجا را کلیک نمایید.

ارائه لینک فیلم تدریس

 

ارائه لینک فیلم تدریس

دریافت تمام فیلم های درس عربی زبان قرآن 🔹دهم 10 🔹سیمای جمهوری اسلامی ایران

🔻👈دهم رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک 

درس شش6   1398/12/16  

http://s6.picofile.com/d/8390268534/75bcb9cb-eedb-41d3-afb9-a3fef2f4528e/D6_tajrobi.mp4

درس ششم۶  ، جمعه ٢٣ اسفند ٩٨

http://s6.picofile.com/d/8392046484/acc98997-fc15-4cbe-847b-52a2385550c3/D6_10_Tajrobi.mp4

 

🔻🔻👈دهم رشته علوم انسانی   

  درس شش قسمت اول     یکشنبه ۱٨ اسفند ۹۸ 

http://s6.picofile.com/d/8391953576/f54fffbf-71d7-4b3b-ba83-b7570e4943b2/D6_10_Ensani.mp4

 درس شش  قسمت دوم    یکشنبه 25 اسفند ۹۸ 

http://s6.picofile.com/d/8392050834/e20d52f0-609e-4c5c-9b15-4ec36c6cffb3/D6_10_Ensani2.mp4

 

 درس هفت 7 قواعد قسمت اول جار و مجرور سوم فروردین 1399

http://s7.picofile.com/d/8392086300/2984006f-5748-4947-965f-b615f0a7d0b0/D7_10_Ensani_gavaed.mp4

 درس هفت معلوم و مجهول+ حل برخی تمرین ها  دوشنبه ۴ فروردین ٩٩

http://s7.picofile.com/d/8392105784/8c6f4de2-da8a-4495-9dc1-1e58f303049d/D7_10_Ensani_Malum_Mjhul.mp4

 

🔻🔻🔻👈دهم رشته علوم معارف اسلامی    

 درس نهم و دهم   ۲۱ اسفند 98

http://s7.picofile.com/d/8391979150/4b411a33-526e-4aa2-9e4e-a47507e1ed5e/D9_10Maref.mp4

  جامد و مشتق  28 اسفند 1398

http://s6.picofile.com/file/8392079850/DJamed_Moshtag_10_Maref.mp4.htm

 جامد و مشتق 2 + حل برخی تمرین ها  5 فروردین 1399

http://s6.picofile.com/d/8392106350/4d517eda-3d5f-42de-a68e-3e52ad7d1c77/DJamed_Moshtag2_10_Maref.mp4

 

🔻👈 یازدهم رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک 

 درس پنجم     شنبه 10 اسفند1398

http://s6.picofile.com/d/8390280226/bc9d14c7-726f-4ba3-9dd2-9ad41e80d915/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_2 _%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_11     _%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 _%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_10 _%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF.mp4

 

 درس "شش" دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸ 

http://s7.picofile.com/d/8391956218/dbdacb66-103f-4944-90d9-0f0e79f28fcd/D6_11_TAJROBI.mp4

 درس هفت 7 دوشنبه ٢۶ اسفند ٩٨

http://s6.picofile.com/d/8392056842/468af2ee-6f41-4a50-af79-06e31a7fdafe/D7_11_Tajrobi1.mp4

درس 6 حل تمرین ها  سه شنبه  ۵ فروردین ۹۹

http://s6.picofile.com/d/8392106768/5049c540-e32e-4af6-a15e-778fe0bc25b4/D6_11_Tajrobi_Hale_Tamren.mp4

 

🔻🔻👈 یازدهم رشته علوم انسانی   

 درس ۶  پنج شنبه ٢٢ اسفند  

http://s7.picofile.com/d/8391998668/896c6bb3-5ffd-4789-8735-87449628bef7/D6_11_Ensani.mp4

درس ششم متن (خوانش ترجمه تجزیه)  پنج شنبه ٢9 اسفند98

http://s7.picofile.com/d/8392237050/c4f00eb3-b0f7-4a1d-8c8f-b296ba4e9c1c/D6_11_Ensani_Matn.mp4

  قواعد + متن درس7 یازدهم علوم انسانی  چهارشنبه ۶ فروردین ٩٩

http://s6.picofile.com/d/8392108134/2a8f0b42-d028-4b21-9979-a711970b4cf6/D7_11_Ensani_Gavaed_Matn.mp4

 

🔻🔻🔻👈یازدهم رشته علوم معارف اسلامی     

 مبحث اعراب فعل مضارع، پنج شنبه ٢٢ اسفند

 http://s6.picofile.com/d/8391999718/bf7c36ef-1997-44af-90f3-e9ea2d6fad05/Dmozareh_11_Maref.mp4

 

 مبحث اعراب فعل مضارع2، پنج شنبه 29 اسفند

http://s7.picofile.com/d/8392238392/9172092a-b34c-412f-b453-1e3d118b591d/D_erab_Fele_mozareh_11_Maref.mp4

 

🔻👈دوازدهم رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک 

  درس چهار  دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸ 

http://s6.picofile.com/d/8391966868/5ba9d687-b0c9-40b1-bf08-7a97e731693c/D4_12_Ensani2.mp4

 درس چهار+ سوالات امتحان نهایی درس 4 + مهارتهای ترجمه   دوشنبه 26 اسفند 1398

http://s7.picofile.com/d/8392066142/4e22ccd2-3e59-465f-8638-d9d3210fef6d/D4_12_Tajrobi_Emtahan_Nahaei.mp4

 درس چهار 4  قرابت معنایی و درک متن دوشنبه 26 اسفند 1398

http://s7.picofile.com/d/8392076968/e8fcf878-9dae-47cf-b4af-7bf8e5cf468e/D4_12_Tajrobi_gerabat.mp4

 درس چهار 4 تجزیه و تحلیل متن درس   دوشنبه 28 اسفند 1398نکته معلم خانم ملکی : این فایل برای هر دو رشته علوم انسانی و علوم جربی و ریاضی قابل استفاده است مبحث معرب و مبنی مخصوص دانش آموزان علوم انسانی است

http://s6.picofile.com/d/8392081384/ad800f19-d736-4832-bbd0-421bb2e837fe/D4_12_Tjrobi_Tajzeye.mp4

 درس چهار مفعول مطلق   یکشنبه ۳ فروردین٩٩

http://s6.picofile.com/d/8392088126/ff725457-4312-42f2-9123-b75c56ceac39/D4_12_Tajrobi_Mafulmotlag.mp4

 درس 4 ادامه حل تمرین های مفعول مطلق  پنج شنبه ٧ فروردین ٩٩

http://s7.picofile.com/d/8392201618/3322c41b-6b5d-41b8-8caa-410026ff755a/D4_12_Tajrobi_Tamrinha.mp4

 

🔻🔻👈 دوازدهم رشته علوم انسانی  

 درس سوم  شنبه 10 اسفند1398

http://s6.picofile.com/d/8390280634/f30fb5e3-fcd8-489f-9aed-a519c6949e01/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_3       _%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87 _12_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_ %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_10 _%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF.mp4

  درس سوم تمرین ها  چهارشنبه 14 اسفند 1398

http://s7.picofile.com/d/8390275918/f2d95899-2d5e-4aca-b7dc-1af116d9b0e0/T3_D3_ensani.mp4

 درس چهار،  قواعد ، پنج شنبه ٢٢ اسفند98

http://s7.picofile.com/d/8392044150/9e36ac08-622b-4086-a9bc-5a2425a042f1/D4_12Ensani.mp4

متن درس چهار،  پنج شنبه ٢9 اسفند98

http://s7.picofile.com/d/8392233000/bb1a6955-d121-43a7-b517-6c02af1bdd5a/D4_12Ensani_Matn.mp4

درس 5 پنج (منــــادا)+ تست+ نکته  پنج شنبه ٧ فروردین ٩٩

http://s6.picofile.com/d/8392131850/a45ca5d3-f1b5-413f-a750-99ca3bcd3f2b/D5_12_Ensani_Monada.mp4

 

🔻🔻🔻👈دوازدهم رشته علوم معارف اسلامی    

قسمت دوم درس جمعه ٢٣ اسفند ٩٨

http://s6.picofile.com/d/8392045176/721ec7ab-9595-4e6e-bb11-b9fc417cef51/D8_12_Maref.mp4

 

🔻🔻🔻🔻👈دوازدهم رشته های کار و دانش/ فنی و حرفه ای   

درس دوم ( قواعد) یکشنبه ٢۵ اسفند 1398

http://s6.picofile.com/d/8392054984/ab45b30d-e454-45cf-bc48-90f61c667f0b/D2_12_Fani.mp4

 درس دوم قواعد،چهارشنبه ۶ فروردین ٩٩

http://s7.picofile.com/d/8392108876/3e53e45f-375f-490e-ba4d-cb4f6c483d4d/D2_12_Fani2.mp4

حل تمرین درس دوم  جمعه ٨ فروردین ٩٩

http://s7.picofile.com/d/8392215326/a3ac97fe-d268-4305-8d45-6b5e7b7edf31/D2_12_Fani3.mp4

آموزش مجازی عربی دوره دوم متوسطه در پایه های مختلف تحصیلی

  با توجه به حجم بالای تولیدات الکترونیکی همکاران و فرصت محدود برای دریافت و بررسی آثار و بارگذاری مجدد در سایت گروه عربی استان ، به اطلاع می رساند ادامه آثار منتخب به تدریج در ذیل همین پست بارگذاری می شود لذا از شما درخواست می شود برای مشاهده آثار ارسالی به کانال گروه عربی استان مراجعه فرمایید ؛ ضمناً تولیدات الکترونیکی همکاران را می توانید از فضای مجازی گروه عربی استان به آدرس زیر ببینید:                            https://t.me/joinchat/AAAAAERE4Y2ztQ4H1lYPmA 


آموزش تعطیل نیست 


ردیف

پایه

رشته

مبحث تدریس

(برای دریافت فایل بر روی عناوین مباحث تدریس کلیک نمایید.)

1

دوازدهم

مشترک

مروری بر قواعد


2

دوازدهم

مشترک

درس 4


3

دوازدهم

مشترک

درس 4

 

4

دوازدهم

مشترک

حل تمارین قرابت معنایی


5

دوازدهم

مشترک و علوم انسانی

درس 3

 

7

دوازدهم

علوم انسانی

درس 4

 

8

دوازدهم

علوم انسانی

درس 4


9

دوازدهم

علوم انسانی

درس 2

 

10

دوازدهم

علوم و معارف اسلامی

درس 8

 

11

دوازدهم

علوم و معارف اسلامی

درس 8

 

12

یازدهم

مشترک

مروری بر قواعد

 

13

یازدهم

مشترک

مروری بر قواعد

 

14

یازدهم

مشترک

درس 6

 

15

یازدهم

علوم انسانی

درس 6


16

یازدهم

علوم انسانی

درس 6

 

17

یازدهم

علوم انسانی

اعراب فعل مضارع

 

18

یازدهم

علوم انسانی

درس 5


19

یازدهم

علوم و معارف اسلامی

اعراب فعل مضارع

 

20

یازدهم

علوم و معارف اسلامی

اعراب فعل مضارع

 

21

یازدهم

علوم و معارف اسلامی

درس 6

 

22

دهم

مشترک

مروری بر قواعد

 

23

دهم

مشترک

درس 6

 

24

دهم

مشترک

درس 6

 

25

دهم

مشترک

انواع اسم

 

26

دهم

مشترک

معلوم و مجهول

 

27

دهم

علوم انسانی

درس 6

 

28

دهم

علوم انسانی

درس 5

 

29

دهم

علوم و معارف اسلامی

مروری بر قواعد

 

30

دهم

علوم و معارف اسلامی

انواع اسم

 

31

دهم

علوم و معارف اسلامی

ادامه جامد و مشتق

بخشنامه شانزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس عربی در سال تحصیلی 99-98
برای دانلود شیوه نامه شانزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس سال تحصیلی 99-98 اینجا را کلیک نمایید .
اطلاع رسانی در مورد تاریخ ارسال مقالات

به اطلاع همکاران محترم می رساند که پیرو اطلاعیه قبلی ، آخرین مهلت ارسال مقالات 28 دی ماه 98 می باشد .

دانلود فایل مربوط به نقد و بررسی و تحلیل سؤالات عربی

برای دانلود فایل مربوط به نقد و بررسی و ارزیابی سؤالات نوبت اول لطفاً اینجا را کلیک نمایید.

اطلاعیه شرکت کنندگان در وب کنفرانس استانی هفدهم آذرماه98
 
   به اطلاع سرگروه های محترمی که در وب کنفرانس روز یکشنبه 17 آذر ماه 1398 شرکت نموده اند می رساند که شایسته است فرم پیوستی اکسل زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ بیست و یکم دی ماه به ایمیل گروه عربی استان ارسال نمایند 

لطفا برای دریافت فایل اینجا را کلیک نمایید . 

جدول تحلیل محتوای عربی رشته های فنی در پایه دهم تهیه شده توسط دبیرخانه محترم عربی کشور
محتوای الکترونیکی ضمن خدمت عربی دوازدهم

برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.

فایل های مربوط به نقد و بررسی کتاب های عربی دوازدهم مشترک و دوازدهم علوم انسانی (تهیه شده توسط دبیرخانه محترم عربی کشور )

متن فایلpdf کلیه نقدهای کتاب عربی دوازدهم علوم انسانی از دبیران سراسر کشور

- فایل های صوتی زیر برای اولین بار در کشور منتشر می گردد و هدف کیفیت بخشی به فرایند یاددهی-یادگیری درس عربی زبان قرآن 3 در راستای عدالت آموزشی می باشد.

- قسمت اول نقدهای کتاب عربی زبان قرآن 3 علوم انسانی را خانم دکتر ملکی و قسمت دوم را دکترفتاحی زاده ارایه داده اند  و  سه بزرگوار دکتر عباچی، دکتر چراغی و دکتر اشکبوس به نقدها پاسخ گفته اند :

 

فایل صوتی نقد و بررسی کتاب عربی دوازدهم انسانی قسمت اول

 

فایل صوتی نقد و بررسی کتاب عربی دوازدهم علوم انسانی قسمت دوم 

 

فایل صوتی نقد و بررسی کتاب عربی دوازدهم علوم انسانی قسمت سوم 

 

فایل صوتی نقد و بررسی کتاب عربی دوازدهم علوم انسانی قسمت چهارم

 

فایل صوتی نقد و بررسی کتاب عربی دوازدهم علوم انسانی قسمت پنجم

 

فایل متنی pdf  نقدهای کتاب عربی زبان قرآن 3 رشته ریاضی - تجربی

 

فایل صوتی نقد و بررسی عربی زبان قرآن 3 دوازدهم علوم تجربی / ریاضی و فیزیک قسمت اول

 

فایل صوتی نقد و بررسی عربی زبان قرآن 3 دوازدهم علوم تجربی / ریاضی و فیزیک قسمت دوم

 

فایل متنی pdf  محاسن کتب نونگاشت عربی دوازدهم به روایت دبیران سراسر کشور

نکات آموزشی کتاب دوازدهم (دکتر گلی) 

کتاب گویای عربی یازدهم ادبیات و علوم انسانی
کتاب گویای عربی یازدهم ریاضی و تجربی
اطلاعیه آزمون آنلاین ویژه دبیران ارجمند در سال تحصیلی98-99
باسمه تعالی 

به اطلاع سرگروههای محترم می رساند در راستای اجرای برنامه های بومی استانی ، و برگزاری آزمون آنلاین ویژه دبیران ارجمند عربی یادآور می شود که زمان اجرای آزمون منطقه /ناحیه ای دبیران در روز چهارشنبه 13 آذر ماه 98 از ساعت 8 صبح الی 6 عصر خواهد بود. 

 منابع آزمون کتاب های راهنمای معلم پایه دهم و یازدهم و دوازدهم مشترک و انسانی می باشد که در تارنمای گروه عربی استان بارگذاری شده است .

 سؤالات آزمون چهار گزینه ای است.

نفرات برگزیده نواحی و مناطق مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته و اسامی آنها از طریق تارنمای گروه عربی استان اعلام خواهد شد

 

آدرس سایت آزمون آنلاین عربی در مرحله استانی http://teaedu.ir/azmon/ 

        

 

وب کنفرانس استانی

بدینوسیله از حضور فعال سرگروه های محترم در برنامه وب کنفرانس در تاریخ 98/9/19 کمال تقدیر و تشکر را دارد ؛ شایسته است موارد مطرح شده را به نحو احسن در اختیار همکاران محترم  ناحیه /منطقه  خود قرار دهند . لازم به ذکر است که فایل های مربوط به وبینار متعاقباً در این قسمت بازنشر خواهد شد .

اطلاعیه برگزاری وب کنفرانس
باسمه تعالی
      به استحضار می رساند در راستای اجرای برنامه عملیاتی،  گروه عربی دوره دوم متوسطه با همکاری کارشناسی محترم تکنولوژی و گروه های آموزشی استان، در نظر دارد کارگاهی از طریق وب کنفرانس با موضوع ارائه گزارش مختصری از عملکرد گروه های عربی استان و تحلیل وضعیت درس عربی در روز یکشنبه 98/9/17 از ساعت 10:30 الی 12:30 برگزار نماید ؛ شایسته است سرگروه آموزشی درس عربی دوره دوم  متوسطه ناحیه /منطقه در زمان مقرر در این کنفرانس شرکت نمایند،  شایان ذکر است وب کنفرانس در بستر اینترانت ملی برگزار می شود همچنین ضروری است در سیستم مورد استفاده نرم افزار  adobe flash player    برای مرورگر مربوطه (ترجیحا مرورگر کروم یا فایرفاکس) نصب و میکروفن و دوربین سیستم جهت شرکت فعال در بخش پرسش و پاسخ فعال بوده و حداقل پهنای باند 1 مگابایت به سیستم مورد استفاده اختصاص یابد .
بارم بندی جدید سال تحصیلی 98-99
با توجه به تغییرات جزئی که در بارم بندی درس های متوسطه دوم صورت گرفته است؛  لطفا برای طراحی سوالات از بارم بندی جدید استفاده کنید برای دانلود بارم بندی جدید اینجا را کلیک نمایید .

 

بارم بندی عربی پایه دهم کلیه رشته ها 

بارم بندی عربی پایه یازدهم کلیه رشته ها 

بارم بندی عربی پایه دوازدهم کلیه رشته ها 

نتایج ارزیابی عملکرد

برای آگاهی از نتایج ارزیابی گروه عربی نواحی و مناطق استان  اینجا راکلیک نمایید. 

نتایج آزمون آنلاین دبیران عربی دوره دوم متوسطه در تاریخ 13/9/98
نحوه و لزوم اجرای طرح همیار معلّم

 قابل توجه کلیه دبیران و سرگروه های محترم 

احتراما باستناد نامه شماره 400/149636 مورخه 97/7/24 معاونت آموزش متوسطه وزارت ، به پیوست بخشنامه و شیوه نامه طرح همیار معلم جهت اجرا ارسال می گردد . مقتضی است دبیران محترم ضمن اجرای این طرح به همراه طرح های خلاقانه خود به ارتقاء کیفیت آموزشی کمک نمایند . ضمنا سرگروههای محترم  نواحی و مناطق در جریان بازدید از مدارس نسبت به ترغیب همکاران اقدام نمایند.

شیوه نامه طرح همیار معلم 

فیلم های نفرات برتر پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر درس عربی
پیوندها
صفحات مهم

گزارش دریافت فعالیتها تا تاریخ 4 اسفند ماه 98   

100 نمونه سؤال دی ماه 98 

همه امتحانات نهایی عربی در سال تحصیلی 98-97

بانک سؤال پایه دوازدهم 

نمونه سوال نوبت اول عربی دهم انسانی

نمونه سؤال نوبت اول عربی دهم مشترک

نمونه سؤالات عربی دهم کار و دانش 

نمونه سؤالات پایه دوازدهم 

 بانک سوالات تشریحی عربی دی ماه

بانک سوالات تستی اردیبهشت

نمونه طرح درس سالانه عربی دهم مشترک

نمونه طرح درس روزانه عربی دهم مشترک

بارم بندی جدید سال تحصیلی 99-98

نقد عربی دهم توسط دبیرخانه محترم کشوری 

راهنماي برنامه درسي عربي دوره دوم متوسطه 

راهنمای برنامه درس ملی 

ویژه نامه مجله رشد معلم پایه یازدهم 

فرم خام طرح درس 

طرح درس بر مبنای سند تحول بنیادین

طرح درس عربی دهم 

نمونه تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج امتحانات 

درس پژوهی 

شیوه نامه فصلنامه النداء 

فرم ارزیابی مقالات فصلنامه النداء

نظارت بالینی

چگونه یک کلاس معکوس داشته باشیم ؟

روش تدریس معکوس

یادگیری معکوس

اصول کلی طراحی سوالات استاندارد

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا