گروه علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه استان آذربایجانشرقی سال تحصیلی1397-1396

 سرگروه علوم اجتماعی: سرکار خانم سعیده رحمانپور. شماره تلفن:09141006642

عضو گروه: بهروز نوروزی. شماره تلفن:09143080305

ایمیل گروه:Azarsociology@yahoo.com  .       روزهای حضور در گروه:یکشنبه، سه شنبه

راهنما وفرم نظارت بالینی
فراخوان ها:

 

فراخوان های 97-1396

ردیف

عنوان فراخوان ها

گروه

زمان اجرا یا

مهلت ارسال آثار

1

1-تدوین سوال برای درس اول: جهان فرهنگی (جامعه شناسی یازدهم بارعایت استانداردها)برای تمام نواحی و مناطق

2-تدوین بانک سوالات امتحانی جامعه یازدهم(براساس تقسیم بندی دروس بین مناطق ونواحی استان)

علوم اجتماعی

25آذر

 

25بهمن

2

مسابقه تدوین واحد یادگیری

علوم اجتماعی

15 بهمن

3

1- نقد وبررسی کتاب جامعه شناسی یازدهم(درس اول :جهان فرهنگی)

2- نقد وبررسی کتاب جامعه شناسی یازدهم (براساس تقسیم بندی دروس بین مناطق ونواحی استان)

علوم اجتماعی

28 آذر

30 بهمن

4

ارسال مطالب ومحتوای علمی (مرتبط باجامعه شناسی یازدهم)فیلم کوتاه،عکس ،مستند،انیمیشن،داستان کوتاه

علوم اجتماعی

10 اسفند

فرم ارزیابی عملکرد سرگروههای درسی نواحی و مناطق خرداد97
محورها و معیارهای نقد وبررسی و تولید محتوی
شیوه نامه جشنواره درس پژوهی
راهنمای_برنامه_درسی_آموزش_علوم_اجتماعی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا