«به گروه علوم اجتماعی متوسطه دوم استان آذربایجانشرقی  خوش آمدید»

سال تحصیلی1398-1397


سرگروه : سرکار خانم سعیده رحمانپور. شماره تلفن:09141006642              عضو گروه: بهروز نوروزی. شماره تلفن:09143080305


ایمیل گروه:Azarsociology@yahoo.com  .                                   روزهای حضور در گروه:یکشنبه، سه شنبه

جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه (شاخه نظري ـ رشته علوم تجربي)

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا