وبگو | منوی عمودی با زیر مجموعه

فیلم و محتواهای کمک آموزشی علوم اجتماعی

جهت دریافت فایل های تدریس مربوط به هر درس روی لینک مربوطه کلیک کنید:                                                                       
جامعه شناسی پایه دهم = (درس هشتم)          (درس نهم)          (درس دهم)                (درس یازدهم)    (درس دوازدهم)          (درس سیزدهم)       (درس چهاردهم )         (تست کل کتاب)     (نمونه سوال)                       
جامعه شناسی پایه یازدهم = (درس دهم)       (درس یازدهم)         (درس دوازدهم)           (درس سیزدهم)           (درس چهاردهم)              (درس پانزدهم)                                                                                                                   
جامعه شناسی پایه دوازدهم= (درس هفت)          (درس هشت)              (درس نهم)              (درس دهم)               نمونه سوال 1        نمونه سوال 2         نمونه سوال3                      نمونه سوال 4         
هویت اجتماعی (همه رشته ها به جز رشته انسانی) =     (درس هفت)        (درس هشت)           (درس نهم)          (درس دهم)       نمونه سوال1         نمونه سوال2          نمونه سوال کل کتاب 

برنامه عملیاتی سال تحصیلی 99-98

دریافت فایل

روش طراحی سوال استاندارد

دریافت فایل

فراخوان

فراخوان_های_گروه_علوم_اجتماعی_متوسطه.pdf

طرح درس

نمونه طرح درس.pdf

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا