براي دريافت برنامه عملياتي سال تحصیلی 99-98 گروه مديران اينجا را كليك كنيد

شیوه نامه تجربه نویسی مدیران

مدیران محترم مدارس دوره دوم متوسطه لطفا تجارب برتر خود را به اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری استان ارسال فرمایید.

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا