معرفی اعضای گروه آموزشی

پیام تبریک آغاز سالتحصیلی

فایل کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید کد 110224

همکاران محترم ضمن عرض سلام و تبریک آغاز سالتحصیلی فایل کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید را می توانید از فایل زیر دانلود نمایید.

 

(گروه آموزشی کارگاه کارآفرینی و تولید استان-97/7/7 )

کتاب راهنمای تدریس کارآفرینی کد 4-554

برای دریافت فایل کتاب روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

(گروه آموزشی کارگاه کارآفرینی و تولید استان 97/7/10)

عنوان

مطلب

عنوان

تلفن تماس35561139

آدرس پستی: تبریز- چهار راه باغشمال -ساختمان گروه های آموزشی استان آذربایجان شرقی

پست الکترونیکی: t_nourani@yahoo.com

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا