جشنواره تولید محتوای الکترونیکی


برای دریافت فایل شیوه نامه جشنواره کلیک نمایید.


 

مسابقه تهیه روزنامه دیواری - ویژه هنرجویان


هدف مسابقه، تهیه روزنامه دیواری با موضوع "جایگاه انرژی الکتریکی در مقایسه با سایر انرژیها" توسط هنرجویان هنرستانهاست. انتظار می رود همکاران محترم نسبت به ایجاد انگیزه و اطلاع رسانی در هنرجویان برای شرکت در مسابقه همکاری لازم را مبذول دارند. برای دریافت فایل شیوه نامه مسابقه کلیک نمایید.


دریافت شیوه نامه
برنامه عملیاتی دبیرخانه


برای دریافت برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری برق در سال تحصیلی 97 - 1396  کلیک نمایید.


 

ارزیابی استقرار پایه دهم

 

برای دریافت فرم بررسی استقرار پایه دهم در هنرستانها کلیک نمایید.


 

وبسایت دبیرخانه


برای بازدید از وبسایت دبیرخانه کلیک نمایید.


 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا