کارگاه آموزشی میکروکنترلر

کارگاه آموزشی میکروکنترلر در هنرستان مصطفی خمینی در تاریخ 98/8/30 با حضور همکاران گرامی برگزار گردید.

   
   

بازدید میدانی 

هنرستان نمونه  فنی و حرفه ای دکتر اکبریه

98/9/9

   

   

عنوان

محتوا

عنوان

محتوا

اوقات شرعی
ارتباط با ما

گروههای آموزشی استان آذربایجان شرقی -تبریز-چهار راه باغ شمال ساختمان شماره 3 طبقه سوم روزهای شنبه

04135564143  اعضای گروه آقای دکتر قلی پور - مهندس فکاری

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا