کتب درسی
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
نقشه کشی فنی رایانه ایدهم تاسیسات1395/09/243/63 MBدانلود
کتاب همراه هنرجودهم تاسیسات1395/09/243/96 MBدانلود
دانش فنی پایهدهم تاسیسات1395/09/243/72 MBدانلود
نصب و راه اندازی انتقال سیستم های آب گرمدهم تاسیسات1395/09/244/36 MBدانلود

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا