روش‌های تدریس
ارزشیابی
طراحی آموزشی
-  طراحی آموزشی (پاورپوینت)

 

- Instructional Design (پاورپوینت انگلیسی)

 

- Instructional Design Process (پاورپوینت انگلیسی)

 

- An introduction to instructional design (ویدئو)

 

- What is instructional design (ویدئو)

محتوای آموزشی تخصصی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا