پیام تبریک

بسمه تعالی

آغاز سال تحصیلی 98-1397و بازگشایی مدارس را به تمامی همکاران عزیزو هنرجویان محترم تبریک عرض می نماییم.

باتشکر گروه آموزش حسابداری استان آذربایجان شرقی


اعضای گروه آموزشی رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 98-97

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه خدمت

سابقه حضور در گروه

تلفن

علی اصغر فرج زاده

سرگروه

27

11

09143916909

فخرالدین شکوری

عضو گروه

25

10

09144140321

امیر علی فهیمی

عضو گروه

27

8

09144915549

ماهنده زارعی

عضو گروه

23

7

09143142418

 

عنوان

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا