پیام تبریک

                                                       

دانلود کتب درسی ریاضی فنی چاپ 98

1) ریاضی دهم فنی                                                دریافت

2) ریاضی یازدهم فنی                                             دریافت

3) ریاضی دوازدهم فنی                                           دریافت

کتب راهنمای معلم

1) ریاضی دهم فنی                                                   دریافت

2) ریاضی یازدهم فنی                                               دریافت

3) ریاضی دوازدهم فنی                                             دریافت                

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ریاضی شاخه فنی حرفه ای و کار و دانش استان در سال تحصیلی  98-99

دانلود نمونه سوال
1) سال دهم                             دریافت

2) سال یازدهم                         دریافت

3) سال دوازدهم                       دریافت

کتاب کار و راهنما
برای تهیه کتابها میتوانید با همکار محترم جناب آقای عبدی هماهنگ نمایید . موبایل :  09144101856 
توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا