کادر متنی
سال تحصیلی  99-98 را خدمت همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.
کادر متنی

    

   

             سرگروه رشته صنایع فلزی: محمد رضا محمدیان

 

        روز حضور:چهارشنبه از ساعت 7:30 تا14کادر متنی

کادر متنی

  

      برای دریافت برنامه سالانه اینجا را کلیک کنید

کادر متنی

    

فیلم های جوشکاری و صنایع فلزی 


   فیلم جوشکاری 1

   فیلم جوشکاری 2

    فیلم جوشکاری3

   فیلم صنایع فلزی 


 

کادر متنی

   
   

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا