کادر متنی

    

   

سرگروه رشته صنایع فلزی: محمد رضا محمدیان

 

   روز حضور:چهارشنبه از ساعت 7:30 تا14کادر متنی
سال  98  را خدمت همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.
کادر متنی

کادر متنی

    

فیلم های جوشکاری و صنایع فلزی 


   فیلم جوشکاری 1

   فیلم جوشکاری 2

    فیلم جوشکاری3

   فیلم صنایع فلزی 


 

کادر متنی

   

نفرات  برتر آزمون انلاین اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی

       رتبه اول                                نادر راستگوی                                  96163964

        رتبه اول                                جهانگیر نامدار ارشتناب                   93994023

        رتبه اول                                حسین حاکی اسکویی                      50423704

   

       رتبه دوم                            میر علی اکبر موسوی خاصه لر               50421299

       رتبه سوم                           محمد رشدی                                          52320509   

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا