باسمه‌تعالی

ضمن عرض تشکر از کلیه هنرآموزان شرکت کننده در آزمون آنلاین درس "دانش فنی تخصصی"، نتایج نفرات اول تا پنجم به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد.

 

ردیف

نام خانوادگي

نام

کد پرسنلی

نمره نهايي

1

پرویزی

امیر رضا

12489451

90%

2

توفیقی

اکرم

96157418

75%

3

صبری تکمه داش

حمید

50547586

65%

4

صفایی

قاسم

71130611

60%

5

فردبلوك اباد

يوسف

51307376

50%

توجه- جهت دانلود صورت جلسه هماهنگی دروس پایه دوازدهم بر روی لینک های زیر کلیک کنید.


دانش فنی تخصصی

فناوری های ساختمان

نقشه برداری ساختمان

برای دانلود شیوه نامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی اینجا کلیک کنید

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا