مطالب مربوط به رشته متالورژی

 

 


 

 
 

کتاب های دروس تخصصی متالورژی

ردیف

پایه دهم متالورژی

پایه یازدهم متالورژی

پایه دوازدهم متالورژی

1

دانش فنی پایه

تکمیل کاری قطعات فلزی

 

2

تولید قطعات فلزی

عملیات ذوب وریخته گری

3

نقشه کشی فنی رایانه ای

کتاب همراه هنرجو.

4

کتاب همراه هنرجو

5

راهنمای معلم

6

مدل سازی وماهیچه ها

 

  

فیلم های آموزشی

1

کوره قوس الکتریکی

 

2

ریخته گری دقیق

 

3

دایکاست

 

4

متالورژی پودر

 

5

تست کشش فولاد

 

6 ساختار کریستالی _
7 انیمیشن انجماد در دایکاست
8 شبیه ساز انجماد با پروکست
     
     
     
     
     

نمونه سوال های مسابقات علمی و عملی

1

نهمین دوره استانی

نهمین دوره کشوری

2

دهمین دوره استانی

دهمین دوره کشوری

3

یازدهمین دوره استانی

یازدهمین دوره کشوری

4

دوازدهمین دوره استانی

دوازدهمین دوره کشوری

5

سیزدهمین دوره استانی

سیزدهمین دوره کشوری

6

چهاردهمین دوره استانی

چهاردهمین دوره کشوری


 

طراحی سوال های امتحانی

1

روش ها و فنون طراحی سوال های امتحانی

 

2

شیوه نامه طراحی سوال های مفهومی و استاندارد

 

3

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس پایه دهم

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا