تبریک سالتحصیلی 98- 97

دانلود کتاب های پایه دهم
دانلود کتاب های پایه یازدهم
دانلود کتاب های پایه دوازدهم

عنوان

 

مطالب مربوط به رشته متالورژی

 

 


 

 
 

کتاب های دروس تخصصی متالورژی

ردیف

پایه دهم متالورژی

پایه یازدهم متالورژی

پایه دوازدهم متالورژی

1

دانش فنی پایه

تکمیل کاری قطعات فلزی

 

2

تولید قطعات فلزی

عملیات ذوب وریخته گری

3

نقشه کشی فنی رایانه ای

کتاب همراه هنرجو.

4

کتاب همراه هنرجو

5

راهنمای معلم

6

مدل سازی وماهیچه ها

 

  

فیلم های آموزشی

1

کوره قوس الکتریکی

 

2

ریخته گری دقیق

 

3

دایکاست

 

4

متالورژی پودر

 

5

تست کشش فولاد

 

6 ساختار کریستالی _
7 انیمیشن انجماد در دایکاست
8 شبیه ساز انجماد با پروکست
     
     
     
     
     

نمونه سوال های مسابقات علمی و عملی

1

نهمین دوره استانی

نهمین دوره کشوری

2

دهمین دوره استانی

دهمین دوره کشوری

3

یازدهمین دوره استانی

یازدهمین دوره کشوری

4

دوازدهمین دوره استانی

دوازدهمین دوره کشوری

5

سیزدهمین دوره استانی

سیزدهمین دوره کشوری

6

چهاردهمین دوره استانی

چهاردهمین دوره کشوری


 

طراحی سوال های امتحانی

1

روش ها و فنون طراحی سوال های امتحانی

 

2

شیوه نامه طراحی سوال های مفهومی و استاندارد

 

3

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس پایه دهم

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 


کادر متنی
عنوان

مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا