آدرس سایت های مرتبط


اسامی راه یافتگان به بخش عملی مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات علمی و عملی شاخه فنی و حرفه ای

ردیف

رشته

استان

نام

نام خانوادگی

نام هنرستان

منصقه

1

متالورژی

اذربایجان شرقی

امیر رضا

زینالی

وحدت

تبریز-ناحیه 2

2

متالورژی

اصفهان

محمد متین

مهیاری

محمد نراقی

کاشان

3

متالورژی

خراسان رضوی

حسین

ناوشکی

دکتر علی شریعتی

نیشابور

4

متالورژی

زنجان

رضا

علیجانی

شهید مطهری

زنجانناحیه 2

5

متالورژی

قزوین

مهدی

اصغری

شهید چمران

قزوین-ناحیه1

6

متالورژی

کرمان

محمد حسین

خاندانی

امام رضا(ع)

رفسنجان

مطالب مربوط به رشته متالورژی

کتاب های دروس تخصصی متالورژی

ردیف

پایه دهم متالورژی

پایه یازدهم متالورژی

پایه دوازدهم متالورژی

1

دانش فنی پایه

 تکمیل کاری قطعات فلزی

 

2

تولید قطعات فلزی

عملیات ذوب وریخته گری 

 

3

نقشه کشی فنی رایانه ای

کتاب همراه هنرجو.

 

4

کتاب همراه هنرجو

 

 

5

راهنمای معلم

 

 

6

مدل سازی وماهیچه ها

 

 


نمونه سوال های نهایی دروس تخصصی متالورژی

ردیف

محاسبات فنی تخصصی

اصول متالورژی ریخته گری

رسم مدل و قالب

1

دی ماه 95

دی ماه 95

دی ماه 95

2

شهریور 95

شهریور 95

شهریور 95

3

خرداد 95

خرداد 95

خرداد 95

4

دی ماه 94

دی ماه 94

دی ماه 94

5

شهریور 94

شهریور 94

شهریور 94

6

خرداد 94

خرداد 94

خرداد 94


 

فیلم های آموزشی

1

کوره قوس الکتریکی

 

2

ریخته گری دقیق

 

3

دایکاست

 

4

متالورژی پودر

 

5

تست کشش فولاد

 

6  ساختار کریستالی  
7  انیمیشن انجماد در دایکاست  
8 شبیه ساز انجماد با پروکست  

نمونه سوال های مسابقات علمی و عملی

1

نهمین دوره استانی

نهمین دوره کشوری

2

دهمین دوره استانی

دهمین دوره کشوری

3

یازدهمین دوره استانی

یازدهمین دوره کشوری

4

دوازدهمین دوره استانی

دوازدهمین دوره کشوری

5

سیزدهمین دوره استانی

سیزدهمین دوره کشوری

6

چهاردهمین دوره استانی

چهاردهمین دوره کشوری


 

طراحی سوال های امتحانی

1

روش ها و فنون طراحی سوال های امتحانی

 

2

شیوه نامه طراحی سوال های مفهومی و استاندارد

 

3

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس پایه دهم 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 


بررسی سوال های دی ماه سال تحصیلی 96-95

ردیف

ناحیه/منطقه

نام هنرستان

نام درس

امتیاز مکتسبه (حداکثر امتیاز141)

1

2 تبریز

...............................

............................

...........................

2

مرند

..............................

...........................

...........................

3

میانه

..............................

...........................

...........................

4

بناب

امام خمینی(ره)

اصول متالورژی ریخته گری

107

5

بناب

امام خمینی(ره)

دانش فنی پایه

106

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا