روزهای حضور سرگروه های رشته نقشه کشی معماری و معماری داخلی در اداره کل استان آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی

روز حضور در اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان

Email

نسرین شاهی

سه شنبه

Na.shahi1356@gmail.com

نعیمه جلالی

سه شنبه

n.j.milani@yahoo.com

محمد اکبری افخمی

سه شنبه

Mo.akbari81@gmail.com

نظرات و پيشنهادات همكاران
کادر متنی
آموزش ساخت ماکت در رشته نقشه کشی معماری و معماری داخلی
دانلود کتاب های تخصصی رشته نقشه کشی معماری و معماری داخلی

 لینک دانلود: http://chap.sch.ir/fanni-list

آموزش راندو با وایتکس
استاندارد ارزشیابی
اوقات شرعی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا