روزهای حضور سرگروه های رشته نقشه کشی معماری و معماری داخلی در اداره کل استان آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی

روز حضور در اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان

Email

نسرین شاهی

سه شنبه

Na.shahi1356@gmail.com

نعیمه جلالی

سه شنبه

n.j.milani@yahoo.com

محمد اکبری افخمی

سه شنبه

Mo.akbari81@gmail.com

نظرات و پيشنهادات همكاران
کادر متنی
آموزش مجازی در رشته نقشه کشی معماری و معماری داخلی

- آموزش ساخت درخت با استفاده از روش اوریگامی بخش اول

- آموزش ساخت درخت با استفاده از روش اوریگامی بخش دوم

- آموزش ساخت درخت با پودر چمن

- آموزش ساخت درخت با سیم مفتول

- آموزش ساخت درخت با شاخه های طبیعی

- آموزش ساخت درخت نارگیل

- آموزش ساخت درخت کاغذی

- آموزش ساخت درخت کاغذی

- آموزش اجرای کف پوش در ماکت

- عناصر و جزییات نقشه کشی معماری فصل نهم بخش1

- عناصر و جزییات نقشه کشی معماری فصل نهم بخش 2

- آشنایی با بناهای تاریخی بخش کاروانسرا دهم نقشه کشی معماری

- کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری فصل هفتم اندازه گذاری نقشه ها

- تزیینات گچی پایه دوازدهم معماری داخلی اجرای بافت برجسته و رنگ آمیزی

- مبانی هنرهای تجسمی پایه دهم نقشه کشی معماری مبحث چرخه رنگ

- متره و برآورد پایه دوازدهم مبحث کارهای فلزی سبک

- متره و برآورد پایه دوازدهم مبحث اندودکاری و بندکشی

- متره و برآورد پایه دوازدهم مبحث کارهای چوبی

- متره و برآورد پایه دوازدهم مبحث کارهای آزبست سیمانی

- متره و برآورد پایه دوازدهم مبحث کاشی - سرامیک کاری و موزائیک فرش

- ترسیم فنی و نقشه کشی پایه دهم نقشه کشی معماری

- آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای فضای داخلی

- آموزش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای خارجی

- آموزش ترسیم پله

- شناخت مواد و مصالح پایه دهم نقشه کشی معماری فصل یازدهم

- تاسیسات ساختمان پایه یازدهم نقشه کشی معماری مبحث جمع آوری و دفع فاضلاب

- تزیینات سلولزی پایه دهم معماری داخلی

- ساخت ماکت ویلایی

- نقشه برداری شعاعی دوازدهم نقشه کشی معماری

- نقشه برداری مبحث ترازیابی دوازدهم نقشه کشی معماری

دانلود کتاب های تخصصی رشته نقشه کشی معماری و معماری داخلی

 لینک دانلود: http://chap.sch.ir/fanni-list

آموزش راندو با وایتکس
استاندارد ارزشیابی
اوقات شرعی

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا