DnnForge - NewsArchives


کادر متنی

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ...گرافیک،فتوگرافیک، شاخه ...فنی وحرفه ای...استان در سال تحصیلی-99 98

 

 

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

معاونت آموزش متوسطه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

 

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ...گرافیک،فتوگرافیک، شاخه ...فنی وحرفه ای...استان در سال تحصیلی-99 98

زمان بندی

شیوه اجرا

عنوان فعالیت

محور ها

متعاقبا اعلام خواهد شد

برگزاری کارگاه برای هنرآموزان جهت بررسی موانع ومشکلات موجود

برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان چالش به یکدیگر بیاموزیم

ارتقای نقش حرفه ای معلمان

در طول سالتحصیلی

برگزاری نشستی با رئیس فنی وحرفه ای وکارشناس مسئولان وسرگروهها جهت بررسی مشکلات رشته های هنری و..

برگزاری جلسات به منظور بررسی مشکلات رشته های هنری وشیوه های برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی و....

در طول سالتحصیلی

گذاشتن فایلها در سایت گروه وفضای مجازی

بارگذاری سرفصلها ،استانداردها،جداول ارزشیابی،نمونه طرح درسی و......درسایت گروه گرافیک فنی

در طول سالتحصیلی

راه اندازی وبه روز رسانی سایت وکانال مجازی گروه استان

راه اندازی وبه روز رسانی سایت وکانال های مجازی گروه گرافیک استان جهت اطلاع رسانی از برنامه های سرگروه وتبادل تجربیات جهت استفاده هنرآموزان وهنرجویان

همرمان با کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد

برگزاری دوره ای تخصصی ضمن خدمت "درس چاپ سیلک"

برگزاری دوره ای ضمن خدمت

در طول سالتحصیلی

بازدیداز هنرستان ها (جهت بررسی کارگاه ها از لحاظ تجهیزات لازم)و..."

بازدیداز هنرستانهای لازم التوجه فنی وحرفه ایی

نظارت بر عملکرد

همزمان

تهیه فایل فشرده از نکات مهم ونونه سوالات درس پودمانی مورد نظر

تولید محتوای آموزشی جهت بهبود ارزشیابی دروس پودمانی

بهبود شیوه های ارزشیابی

بهمن ماه

برگزاری آزمون آنلاین برای هنرآموزان از کتاب های مشخص شده برای رشته های مختلف.

برگزاری آزمون آنلاین برای هنرآموزان

همزمان با بازدید های دوره ای

برگزاری ورکشاپ در هنرستان ها توسط سرگروه های آموزشی به صورت گردشی

خلاقیت و نو اندیشی

خلاقیت و نو اندیشی

8 دیماه

15 اردیبهشت ماه

تهیه نشریه با توجه به عملکردگروه در سه ماهه اول سال

تهیه نشریه با توجه به عملکردگروه به صورت گزارش پایانی

تهیه نشریه دیجیتال با عنوان هنربانان (برای دبیرخانه)

نیمه دوم اسفند99 ویا نیمه اول اردیبهشت 99

درخواست از هنرآموزان جهت ارسال آثار و انتخاب آثار برگزیده وشرکت در برگزاری نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه هنرآموزی باعنوان هنربانان

نیمه دوم سال

ارسال بخشنامه به هنرستانهای ذی النفع و هنرآموزان و هنرجویان جهت ایجاد بازرکار در هنرستانها به صورت نمایشگاه در مناسبتهای مختلف و ارسال گزارش به همراه عکس ودیگر مستندات

ارسال بخشنامه به هنرستانهای ذی النفع و هنرآموزان و هنرجویان جهت ایجاد بازارکار((تجاری سازی فعالیت هنرجویان وکسب در آمداقتصاد.

بهبود عملکرد آموزشی فراگیران

 

 

 

 

 

 

کادر متنی

مشخصات سرگروه

 

 نام،نام خانوادگی   روزهای حضور درگروه  شماره تماس گروههای آمورشی  شماره تماس سرگروه   آدرس الکترونیک
 ماریه حسینی  یکشنبه        04135561139  09149116219 maria.hoseyni@gmail.com
 نرمین جودت نیا  یکشنبه       04135561139  09140156287  narmin_jdt@yahoo.com

آدرس گروه های آموزشی :تبریز-خیابان ارتش-میدان باغشمال –اول خیابان باغشمال –جنب بیمارستان الزهرا- گروههای آموزشی استان

کادر متنی

تبریک سالتحصیلی 98

 


 آغاز سالتحصیلی جدیدبر همه همکاران هنرمند و هنرآموز ان عزیز مبارک باد

کادر متنی

نشریه الکترونیکی((هنربان))

همکاران عزیز لطفا از نشریه الکترونیکی((هنربان)) تهیه شده توسط سرگروه های گرافیک فنی ،گرافیک رایانه وعکاسی دیجیتال دیدن فرمائید.

دریافت فایل نشریه هنربان 

عناوین کتاب های درسی رشته فتو گرافیک سال تحصیلی 98-97

عناوین کتاب های درسی رشته گرافیک سال تحصیلی 98-97

کتابهای رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی 98-97

 

 

کادر متنی


کادر متنی


 


کادر متنی

ا


 

کادر متنی

 


 

کادر متنی


کادر متنی 

کادر متنی


 

 

کادر متنی 

کادر متنی


 

 


 

 

کادر متنی


 

کادر متنی


 


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا