اطلاعیه 97/8/20

بازدید از مدارس:

هنرستان ام البنین(ناحیه4)

هنرستان شهید اکرامی(ناحیه 5)

هنرستان بهروزیه(ناحیه 5)

اطلاعیه 97/8/20

هنرآموزان کامپیوتر برای تدریس درس Maya می توانند  با توجه به موارد مندرج در استاندارد آموزشی از جزوه کمک درسی زیر استفاده نمایند

فصل یک

فصل دو

فصل سه

فصل چهار

فصل پنج

فصل هفت

اطلاعیه 97/8/7


لینک " بارم بندی" به روزرسانی شده است.

اطلاعیه 97/7/28


لینک " بودجه بندی" به روزرسانی شده است.

اطلاعیه 97/7/22


لینک " استانداردهای دروس " به روزرسانی شده است.

اطلاعیه (97/7/9)


در رشته‌های "تولید و توسعه دهنده پایگاه‌های اینترنتی "تولید محتوا و انیمیشن" و "عیب‌یابی و مونتاژ سیستم‌های رایانه‌ای" که زیرمجموعه وزارت کار هستند؛ برای استاندارد "کاربر رایانه" کتاب‌های "مفاهیم پایه فناوری اطلاعات"، "اطلاعات و ارتباطات"، "سیستم‌عامل مقدماتی" و "سیستم‌عامل پیشرفته" و برای استاندارد "نرم‌افزار اداری" کتاب‌های "Word 2007"، "Powerpoint 2007"، "Excel 2007" و نرم‌افزارهای اداری تکمیلی تدریس خواهد شد.

 

اطلاعیه 

از سال تحصیلی 98-97 رشته "تولید محتوای الکترونیکی" حذف و رشته "تولید محتوا و انیمیشن" با کد 62322 جایگزین می شود همچنین رشته "طراحی و توسعه صفحات وب " حذف و رشته " تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی با کد 61402  جایگزین می شود. 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا