جزوه های آموزشی

پاور پوینت هورون ها

فایل ورد جزوه برداشت گل 2

جزوه فراوری گیاهان دارویی رشته پرورش گیاهان دارویی               دریافت فایل     
آماده سازی بستر کشت گیاهان دارویی رشته پرورش گیاهان دارویی     دریافت فایل
کادر متنی

 احداث و اصلاح  باغات میوه دانه دار   رشته پرورش میوه های دانه دار               دریافت فایل     

کادر متنی

 آشنایی با واریته های سیب  رشته پرورش میوه های دانه دار                  دریافت فایل

کادر متنی

 مدیریت_باغات_متراکم_سیب   رشته پرورش میوه های دانه دار       دریافت فایل

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا