آزمون های آنلاین  

 

سامانه جامع  LTMS

 

کلینیک مجازی 

کادر متنی

پایگاه کتاب های درسی

 

مشخصات اعضای گروه الزامات محیط کار استان آذربایجان شرقی 

 

اعضای گروه

روز های حضور در گروه

شماره تماس

ایمیل گروه

صدیقه فتحی

سر گروه

سه شنبه - یکشنبه

09144069209

azarimeni@gmail. com

نسرین احمدی نژاد وثوق

عضو گروه

یک شنبه

09143023125

علی رضا زارع

عضو گروه

یک شنبه

09143019526

 

 

سوالات متن کتاب الزامات محیط کار

سوالات متن پودمان یک کتاب الزامات محیط کار

 

سوالات متن پودمان دو کتاب الزامات محیط کار

سوالات متن پودمان سه کتاب الزامات محیط کار

سوالات متن پودمان چهار کتاب الزامات محیط کار

سوالات متن پودمان پنج کتاب الزامات محیط کار

پاورپوینت های کتاب الزامات محیط کار

پاورپوینت پودمان یک کتاب الزامات محیط کار 

 

پاورپوینت پودمان دو کتاب الزامات محیط کار 

 

پاورپوینت پودمان سه کتاب الزامات محیط کار 

 

پاورپوینت پودمان چهار کتاب الزامات محیط کار 

 

پاورپوینت پودمان پنج کتاب الزامات محیط کار 

 
شیوه نامه تهیه و تدوین نمون برگ HSE

برای دانلود شیوه نامه تهیه و تدوین نمون برگ HSE کلیک کنید.

 

شیوه نامه طراحی پوستر ایمنی   

برای دانلود شیوه نامه طراحی پوستر ایمنی 

 

آزمون آنلاین 

 منابع آزمون آتلاین الزامات محیط کار

1 - فصل 2 قانون کار

     2 - کتاب بهداشت و ایمنی کار 

( فصل 3  از کتاب بهداشت و ایمنی کار صفحه 31 تا 102 )

   3 - کتاب الزامات محیط کار 

***َ

 

بارگذاری سوالات الزامات محیط کار  

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا