پایگاه کتاب های درسی

 

آزمون های آنلاین  

 

کلینیک مجازی 

سامانه جامع  LTMS

 
لینک های مرتبط .........

مشخصات اعضای گروه الزامات محیط کار استان آذربایجان شرقی 

 

اعضای گروه

روز های حضور در گروه

شماره تماس

ایمیل گروه

صدیقه فتحی

سر گروه

سه شنبه - یکشنبه

09144069209

azarimeni@gmail. com

نسرین احمدی نژاد وثوق

عضو گروه

یک شنبه

09143023125

علی رضا زارع

عضو گروه

یک شنبه

09143019526

 

 

سوالات متن کتاب الزامات محیط کار

سوالات متن پودمان های یک تا پنج کتاب الزامات محیط کار

( بصورت پودمانی)

برای استفاده همکاران در صفحه بانک سوال بارگذاری شده است.

  


 

 

 
پاورپوینت های کتاب الزامات محیط کار.

 


پاورپوینت پودمان های یک تا پنج کتاب الزامات محیط کار

برای استفاده همکاران در صفحه بانک پاورپوینت بارگذاری شده است.

 

شیوه نامه  

 

 

آزمون آنلاین 

 منابع آزمون آتلاین الزامات محیط کار

 

***َ

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا