آزمون های آنلاین  

 

سامانه جامع  LTMS

 

کلینیک مجازی 

مشخصات اعضای گروه الزامات محیط کار استان آذربایجان شرقی 

 

اعضای گروه

روز های حضور در گروه

شماره تماس

ایمیل گروه

صدیقه فتحی

سر گروه

شنبه - یکشنبه

09144069209

azarimeni@gmail. com

نسرین احمدی نژاد وثوق

عضو گروه

شنبه

09143023125

علی رضا زارع

عضو گروه

شنبه

09143019526

 

لیست فراخوان های گروه الزامات محیط کار استان آذربایجانشرقی  


ردیف

عنوان فراخوان ها

زمان اجرا یا مهلت ارسال آثار

1

تهیه پاورپوینت برای هر پودمان در قالب بانک پاورپوینت

( طبق شیوه نامه در سایت )

96/11/30

2

فرا خوان نقد و بررسی کتاب الزامات محیط کار

طبق شیوه نامه وفرم موجود در سایت گروه بهداشت

96/12/15

3

فراخوان طراحی و تهیه پوستر های ایمنی با توجه به رشته هنرجویان

( طبق شیوه نامه در سایت )

97/1/15

4

فراخوان طراحی ، تدوین و تهیه برنامه HSE برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش مطابق با فرم و شیوه نامه دبیرخانه الزامات محیط کار

97/1/15

5

فراخوان روش های تدریس خلاقانه هنرآموزان برای هر پودمان

( طبق شیوه نامه در سایت )

97/1/17

6

تشکیل انجمن الزامات محیط کار با محوریت بهداشت وایمنی کار در هنرستان ها

( طبق شیوه نامه در سایت )

96/12/15

 

فرم های حوادث ناشی از کار در هنرستان ها

برای دانلود فرم های حوادث ناشی از کار در هنرستان ها


فرم های مربوط به انجمن بهداشت و ایمنی کار هنرستان ها 

برای دانلود فرم های مربوط به انجمن بهداشت و ایمنی کار در هنرستان ها  کلیک کنید.

 

 

 
شیوه نامه تهیه و تدوین نمون برگ HSE

برای دانلود شیوه نامه تهیه و تدوین نمون برگ HSE کلیک کنید.

 

شیوه نامه طراحی پوستر ایمنی   

برای دانلود شیوه نامه طراحی پوستر ایمنی 

 

آزمون آنلاین 

 منابع آزمون آتلاین الزامات محیط کار

1 - فصل 2 قانون کار

     2 - کتاب بهداشت و ایمنی کار 

( فصل 3  از کتاب بهداشت و ایمنی کار صفحه 31 تا 102 )

   3 - کتاب الزامات محیط کار 

***َ

 

بارگذاری سوالات الزامات محیط کار  

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا