استاندارد های رشته تاسیسات


تاسیسات گاز رسانی ساختمان

 

تاسیسات حرارتی برودتی

تابلوهای ایمنی ویژه کارگاه

 

 

 


معرفی اعضای گروه
 سرگروه: حامد حاجی‌زاده
روزهای حضور: یکشنبه و دوشنبه


 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا