لینک ها
آدرس

تلفن تماس: 35561139-041

آدرس پستی: تبریز- خ طالقانی- ایستگاه لاله زار- اول کوچه چرنداب- ساختمان گروه های آموزشی استان

کدپستی: 5138873131

پست الکترونیکی: -

دانلود کتب درسی
استاندارد مجموعه هشتم

کتب درسی


تراشکاری جلد1

تراشکاری جلد2

فلزکاری جلد1

فلزکاری جلد2

فرزکاری جلد1- بخش اول

فرزکاری جلد2- بخش اول

فرزکاری جلد1- بخش دوم

فرزکاری جلد2- بخش دوم

فرزکاری جلد1- بخش سوم

 

..................................................................................

 استاندارد مجموعه هشتم


 

تراشکاری درجه یک

فرزکاری درجه یک

ابزارتیزکنی

تراشکاری درجه دو

 فرزکاری درجه دو

..................................................................................

مجموعه سوالات

 

 

سوالات تراشکاری

سوالات فرزکاری

 

سوالات فرزکاری A

سوالات فرزکاری E

سوالات فرزکاری B

سوالات فرزکاری F

سوالات فرزکاری C

سوالات فرزکاری G

سوالات فرزکاری D

 

سوالات ابزار تیزکنی

 

سوالات ابزارتیزکنی A

سوالات ابزارتیزکنی B

سوالات ابزار تیزکنیC
 سوالات ابزار تیزکنیD
 سوالات ابزار تیزکنیE
 سوالات ابزار تیزکنیF
 سوالات ابزار تیزکنیG
 

سوالات علمی عملی

 

سالتحصیلی

سال 90-89

سال 91-90

 سال 94-93

..................................................................................

طرح درس


تراشکاری جلد1

تراشکاری جلد2

فلزکاری جلد1

فلزکاری جلد2

فرزکاری جلد1- بخش اول

فرزکاری جلد2- بخش اول

فرزکاری جلد1- بخش دوم

فرزکاری جلد2- بخش دوم

فرزکاری جلد1- بخش سوم

 

 شیوه نوشتن طرح درس  


..................................................................................

مطالب مفید 

تراشکاری

.

پی دی اف­ های آموزشی

شناسایی الماسه های تراشکاری

مقاله در مورد قلاویز

 

فیلم­های آموزشی

. 

فرزکاری

.

پی دی اف­ های آموزشی

 

فیلم­های آموزشی

.

ابزار تیزکنی

پی دی اف­ های آموزشی

جزوه اصول ابزار تیزکنی

فیلم­های آموزشی

تیز کردن رنده پیج بری

فیلم تیز کردن مته

 

..................................................................................


نقشه های کارگاهی


 

نقشه های کارگاهی تراشکاری

پوشه A

نقشه های کارگاهی فرزکاری

پوشه A

نقشه های کارگاهی ترکیبی
پوشه A

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا