مشخصات اعضاء گروه

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

روز حضور

تلفن همراه

تلفن ثابت

ایمیل

1

فتانه

مهرانفر

سرگروه

لیسانس

حسابداری

22

شنبه 

دوشنبه

09141831765

35562917

mehranfar2012@yahoo.com

2

احسن

زمانی

عضو گروه

فوق لیسانس

حسابداری

25

دوشنبه

09143127406

35562917

zamani_ahsan@yahoo.com

3

زهرا

طالبی

عضو گروه

فوق لیسانس

حسابداری

13

دوشنبه

09145014045

35562917

zahra.talebii@gmail.com

 فراخوان های رشته حسابداری مالی برای سال تحصیلی 97-96

ردیف

عنوان فراخوان ها

گروه

زمان اجرا  یا

مهلت ارسال آثار

1

فراخوان تهیه طرح درس روزانه و ماهانه  سالانه برای مهارت سرپرست ترخیص محصول

حسابداری مالی

پایان آذر ماه

2

فراخوان تهیه محتوای الکترونیکی برای مهارت مدیر تبلیغ و بازاریابی درجه یک

حسابداری مالی

پایان اسفند ماه

3

فراخوان نقد و بررسی مهارت مسئول سفارشات

حسابداری مالی

پایان اسفند ماه

4

فراخوان معرفی منابع کمک آموزشی

حسابداری مالی

پایان اردیبهشت

5

فراخوان تهیه بانک سئوال مهارت حسابداری تکمیلی و مسئول سفارشات

حسابداری مالی

نیمه اول اردیبهشت

6

فراخوان بررسی استاندارد های آموزشی رشته

حسابداری مالی

پایان اردیبهشتاستانداردها
اتوماسیون اداری                     لینک دانلود
سرپرست ترخیص                    لینک دانلود
مدیریت تبلیغ                        لینک دانلود
مسئول سفارشات                      لینک دانلود
حسابداری مقدماتی                   لینک دانلود
حسابداری تکمیلی                   لینک دانلود
حسابداری صنعتی                    لینک دانلود
حسابداری حقوق و دستمزد               لینک دانلود
رایانه کار حسابداری مالی                لینک دانلود
کاربر امور بانکی                     لینک دانلود
دستورالعمل اجرایی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی
دستورالعمل اجرایی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی هنرجویان شاخه کاردانش ( سال تحصیلی 1397-1396 )              لینک دانلود
بانک سوالات طبقه بندی شده سرپرست ترخیص محصول
بانک سوالات سرپرست ترخیص                           لینک دانلود
طرح درس سالانه و ماهانه سرپرست ترخیص محصول همراه با بودجه بندی
طرح درس سالانه سرپرست ترخیص                     لینک دانلود
طرح درس ماهانه سرپرست ترخیص                     لینک دانلود
جزوه سرپرست ترخیص محصول
جزوه سرپرست ترخیص محصول استان خوزستان                    لینک دانلود
جزوه سرپرست رخیص محصول استان فارس                         لینک دانلود
نمونه سوال برای درس مسئول سفارشات
نمونه سوال استاندارد مسئول سفارشات  خوزستان           لینک دانلود
نمونه سوال استاندارد مسئول سفارشات تهران                لینک دانلود
بودجه بندی پیشنهادی دروس مهارتی حسابداری مالی
نمونه سوالات حسابداری تکمیلی
روش های صحیح مطالعه و یادگیری
معرفی رشته حسابداری

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا