مشخصات اعضاء گروه

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

روز حضور

تلفن همراه

تلفن ثابت

ایمیل

1

فتانه

مهرانفر

سرگروه

لیسانس

حسابداری

22

شنبه 

دوشنبه

09141831765

35562917

mehranfar2012@yahoo.com

2

احسن

زمانی

عضو گروه

فوق لیسانس

حسابداری

25

دوشنبه

09143127406

35562917

zamani_ahsan@yahoo.com

3

زهرا

طالبی

عضو گروه

فوق لیسانس

حسابداری

13

دوشنبه

09145014045

35562917

zahra.talebii@gmail.com

لیست فراخوان های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش استان در سال تحصیلی ۹۸_۹۷

ردیف

عنوان فراخوان ها

گروه

زمان اجرا  یا

مهلت ارسال آثار

1

فراخوان تهیه طرح درس نویسی برای دروس مهارتی تکمیلی و کاربراموربانکی

حسابداری مالی

پایان دیماه

2

فراخوان نقد و بررسی ردوس اختیاری رشته

حسابداری مالی

پایان اسفند ماه

3

فراخوان تهیه بانک سوال برای مهارت های کاربر اموربانکی و مسئول حقوق دستمزد

حسابداری مالی

پایان فروردین ماه

4

فراخوان نقد وبررسی توالی دروس مهارتی رشته در پایه های تحصیلی رشته

حسابداری مالی

پایان فروردین ماهاستانداردها
اتوماسیون اداری                     لینک دانلود
سرپرست ترخیص                    لینک دانلود
مدیریت تبلیغ                        لینک دانلود
مسئول سفارشات                      لینک دانلود
حسابداری مقدماتی                   لینک دانلود
حسابداری تکمیلی                   لینک دانلود
حسابداری صنعتی                    لینک دانلود
حسابداری حقوق و دستمزد               لینک دانلود
رایانه کار حسابداری مالی                لینک دانلود
کاربر امور بانکی                     لینک دانلود

دروس اختیاری  رشته حسابداری مالی

اتوماسیون اداری درجه 2             لینک دانلود

استاندارد کاربر رایانه                  لینک دانلود

بایگانی                               لینک دانلود 

تحصیل دار                       لینک دانلود  

تندخوان                         لینک دانلود

سرپرست دبیرخانه             لینک دانلود 

کاربرنرم افزار اداری             لینک دانلود

کارمند اداری و کارمند درجه 2      لینک دانلود

مدیر تبلیغ و بازاریابی درجه 1     لینک دانلود 

مسول دفتر                        لینک دانلود

مسول کاردکس و کنترل موجودی     لینک دانلود

نگارنده متون فارسی                     لینک دانلود


دستورالعمل اجرایی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی
دستورالعمل اجرایی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی هنرجویان شاخه کاردانش ( سال تحصیلی 1397-1396 )              لینک دانلود
بانک سوالات طبقه بندی شده سرپرست ترخیص محصول
بانک سوالات سرپرست ترخیص                           لینک دانلود
طرح درس سالانه و ماهانه سرپرست ترخیص محصول همراه با بودجه بندی
طرح درس سالانه سرپرست ترخیص                     لینک دانلود
طرح درس ماهانه سرپرست ترخیص                     لینک دانلود
جزوه سرپرست ترخیص محصول
جزوه سرپرست ترخیص محصول استان خوزستان                    لینک دانلود
جزوه سرپرست رخیص محصول استان فارس                         لینک دانلود
نمونه سوال برای درس مسئول سفارشات
نمونه سوال استاندارد مسئول سفارشات  خوزستان           لینک دانلود
نمونه سوال استاندارد مسئول سفارشات تهران                لینک دانلود
نمونه سوالات حسابداری تکمیلی
روش های صحیح مطالعه و یادگیری
معرفی رشته حسابداری

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا