کادر متنی
افزودن محتوا

اطلاعات گروه

 

97/7/1

 

تبریک سالتحصیلی جدید

97/7/8

 

ارتباط با ما

 

جدول اصلاحیه برنامه درسی رشته های شاخه کاردانش

 

وظایف استاد کار

وظايف استادکار

۱- رعایت تقوای اسلامی و تقوای خدمت

۲-همکاری مستمر با هنراموز مربوطه در انجام وظیفه محوله

۳- آماده نگاه داشتن محیط کار( کارگاه . سایر تأسیسات و ...) به منظور انجام کار و آموزش روزانه.

۴- نظارت بر حفظ و نگهداری وسایل موجود در کارگاه

۵- حضور به موقع در کارگاه و همکاری با هنراموز رشته مربوطه در تعلیم آموزشهای زیربط به هنرجویان.

۶- آموزش طرز استفاده از وسایل مورد نیاز هنرجویان به طریق عملی و صحیح آن.

۷- قرار دادن مواد لازم مورد عمل در دسترس هنرجویان و نظارت بر استفاده صحیح از آنها

۸- دقت در مراقبت در حفظ ابزار کارگاه و آماده نگه داشتن آنها برای تعلیم.

۹- نصب و راه اندازی وسایل جدید در داخل کارگاه

۱۰- اقدام در تعمیر وسایل و ابزار تحت اختیار در صورت لزوم و اقدام لازم به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از کار

۱۱- نظارت در تحویل و تحول وسایل مورد استفاده هنرجویان در آخر وقت

۱۲- مشارکت مستمر و فعالانه در امور آموزشی و تولیدی

۱۳- رعایت سایر امور مربوطه در صورت لزوم

 

فراخوان رشته خیاطی

 

توجه توجه

 برگزاری کارگاه آموزشی شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

کارگاه آموزشی خیاطی شاخه کاردانش در مورخه97/9/8 راس ساعت 8 صبح در دبیرستان امام خمینی واقع در خیابان

 شریعتی جنوبی کوچه مهران برای هنرآموزان رشته خیاطی برگزار خواهد گردید.هنرآموزان نواحی پنج گانه رشته خیاطی

  جهت شرکت در کارگاه  حضور یابند. به هنرآموزان شرکت کننده گواهی حضور در کارگاه صادر شد.


باتشکر گروه خیاطی کاردانش استان آذربایجان شرقی

ارتباط با ما

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

 

Azan

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا