منوی اصلی

 مشخصات اعضای  گروه

برنامه سالانه

کتب و جزوات درسی

بانک سوال

گالری تصاویر

فیلم های آموزشی

استانداردهای دروس

 

 


 

 


فراخوان نقد و بررسی کتب جدید التالیف
همکاران محترم در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری امورزراعی و باغی نقد و بررسی کتاب  تولید وپرورش درختان میوه و زینتی پایه یازدهم امور باغی را تا تاریخ 98/12/1 به پست الکترونیک گروه ارسال نمایید.    تاریخ درج خبر 98/7/9
فراخوان ارسال محتوی الکترونیک
همکاران محترم در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری امورزراعی و باغی محتوی الکترونیک برای کتب درسی رشته های  امور باغی و امور زراعی فنی و حرفه ای و رشته های زیر مجموعه امور زراعی و باغی کاردانش را تا تاریخ 98/12/1 به پست الکترونیک گروه امور زراعی و باغی  به نشانیgroohzb@chmail.ir   ارسال نمایید. از محتوی های برتر ارسالی تقدیر و قدردانی خواهد شد.              تاریخ درج خبر 98/7/1
فراخوان ارسال طرح درس
همکاران محترم در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری امورزراعی و باغی طرح درس برای کتب پایه دهم و یازدهم و دوازدهم  را تا تاریخ 98/12/1 به پست الکترونیک گروه ارسال نمایید    تاریخ درج خبر 98/7/1
فراخوان ارسال جزوه آموزشی
همکاران محترم در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری امورزراعی و باغی جزوات  تخصصی متناسب با استانداردهای کار و دانش فاقد کتب درسی  را تا تاریخ 98/12/1 به پست الکترونیک گروه ارسال نمایید   تاریخ درج خبر 98/7/9
فراخوان سوالات استاندارد
همکاران محترم در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری امورزراعی و باغی سوالات استاندارد برای دروس پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های مختلف امورزراعی و باغی را تا تاریخ 98/12/1 به پست الکترونیک گروه ارسال نمایید.تاریخ درج خبر 98/7/1
فراخوان ارسال مقالات تخصصی متناسب با مباحث و دانش نوین

همکاران محترم در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری امورزراعی و باغی مقالات تخصصی متناسب با مباحث و دانش نوین  را تا تاریخ 98/12/1 به پست الکترونیک گروه ارسال نمایید.    تاریخ درج خبر 98/7/1

فراخوان ارسال الگوهای برتر تدریس
همکاران محترم در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری امورزراعی و باغی الگوهای برتر تدریس خود را تا تاریخ 98/12/1 به پست الکترونیک گروه ارسال نمایید.    تاریخ درج خبر 98/7/1
 بودجه بندی استاندارد باغبانی نوع 1                              دریافت فایل

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا