سوره حمد صوتی دانلود

سوره شمس صوتی دانلود

سوره قدر صوتی دانلود

  

در خانه می مانیم وکرونارو شکست میدهیم 


آموزش به صورت مجازی در اختیار هنرجویان قرار داده شده( می توانید کتب درسی ،کتب کمک درسی، نمونه سوال امتحانی، فیلم های آموزشی مرتبط با هر پایه درسی را مطالعه کنید)

بانک سوالات

بانک سوال آرگون دانلود

بانک سوال E3دانلود

بانک سوال E6(1) دانلود

بانک سوال E6(2) دانلود

بانک سوال E6(3) دانلود

جوشکاری93-94 دانلود

مسابقات علمی وکاربردی دانلود

مسابقات علمی وکاربردی آزمون عملی دانلود

مسابقات علمی وکاربردی دانلود

مسابقات علمی وکاربردی آزمون عملی دانلود

مسابقات علمی و کاربردی آزمون عملی دانلود

مسابقات علمی وکاربردی آزمون تئوری 95 دانلود

کارگاه مقدماتی دانلود

جوشکاری درجه2 دانلود

دی ماه smaw دانلود

  شناخت مواد دانلود

smaw دانلود

آزمون عملی مسابقات علمی وکاربردی95-96 دانلود

دستورالعمل اجرایی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرجویان کاردانش(سال تحصیلی 96-97) دانلود

جوشکاری دانلود

جوشکاری مخازن فولادی وبازرسی چشمی دانلود

جوشکاری سازه های فولادی دانلود

جوشکاری دانلود

 

بارم بندی

بارم بندی استاندارد E3 دانلود

 بارم بندی استاندارد E6 دانلود

 بارم بندی گازمحافظ آرگون  دانلود

 بارم بندی جوشکاری درجه2 دانلود

بودجه بندی جوشکاری SMAW دانلود

بودجه بندی جوشکاری سازه های فولادی با فرآیندSMAW دانلود

بودجه بندی جوشکاری مخازن فولادی با فرآیندSMAW و بازرسی چشمی قطعات جوشکاری شده دانلود

بودجه بندی جوشکاری لوله های فولادی با فرآیند smaw دانلود

کتب درسی

کتب درسی E1 دانلود 

 کتب درسی E2 دانلود

کتب درسی E3 دانلود

کتب درسی E6 دانلود

کتب درسی E8-E9 دانلود

کارگاه مقدماتی دانلود

متالورژی دانلود

جوشکاری ولحیم کاری سخت دانلود

کارگاه مقدماتی1 دانلود

کتب کمک درسی

کتب کمک درسی TIG دانلود

کتب کمک درسی عیوب جوش دانلود

کتب کمک درسی AWS D1.11 دانلود

کتب درسی جوشکاری زیر آب دانلود

کتب کمک درسی علائم جوشکاری دانلود

کتب کمک درسی بازرسی جوش دانلود

نقشه کشی گازرسانی دانلود

   دانلودNDT

لغت نامه جوشکاری دانلود

ایمنی در جوشکاری دانلود

جدول عیوب جوش براساس چند استاندارد دانلود

کدهای آلیاژی  انواع الکترود تنگستن دانلود

وضعیت های مختلف جوشکاری دانلود 

 welding&inspection دانلود

welding process  pipe دانلود

 Resistance  welding  دانلود

دیاگرام آهن-کربن وفازها دانلود

AWS  D1.1 فارسی دانلود

VT دانلود

استاندارد ISO5817 دانلود

 

 

 

استاندارد مهارت وآموزشی

استاندارد مهارت وآموزشی SMAW دانلود

استاندارد مهارت وآموزشی جوشکاری گاز محافظ آرگون دانلود

استاندارد مهارت وآموزشی جوشکاری لوله دانلود

استاندارد مهارت وآموزشی جوشکاری مخازن فولادی دانلود

استاندارد مهارت وآموزشی SMAW جدید دانلود

استاندارد مهارت وآموزشی بازرسی قطعات جوشکاری شده به روش چشمی دانلود

برنامه های گروه و دبیرخانه

گزارش عملکرد سه ماهه دانلود

لیست مشخصات هنرآموزان سازه های فلزی دانلود

مراحل نوشتن طرح درس روزانه دانلود

فرم طرح درس روزانه دانلود

فرم طرح درس سالانه دانلود

برنامه سازه های فلزی 95کاردانش دانلود

لیست هنرستانهای کاردانش استان دانلود

آزمون انلاین تاریخ95/11/25 teaed.ir دانلود

لیست تجهیزات سرمایه ای(خم کن-دستگاه جوش...)جهت ارسال به دبیرخانه جوش دانلود

برنامه عملیاتی سال تحصیلی 96-97 دبیخانه کشوری رشته صنایع فلزی وسازه های فولادی دانلود

لیست فراخوانهای  دوره دوم متوسطه (شاخه فنی وحرفه ای وکاردانش) استان در سال تحصیلی 96-97 دانلود

نتایج آزمون انلاین (نفراول یونس اصلانپور-نفردوم علی رسولی-نفرسوم مجتبی عبادی) تشکر از حضورتان

عملکرد شش ماهه دانلود

جدول عناوین ومشخصات دروس پایه ومهارتی رشته های مهارتی شاخه کاردانش دانلود 

نامه فراخوانها سال 96-97 دانلود

بخش نامه آزمون انلاین 96-97 دانلود

نتایج ازمون انلاین سال 96-97 نفر اول اقای علی رسولی -نفر دوم اقای مسلم نعمتی-تشویق نامه استانی از طرف گروههای اموزشی برای عزیزان ارسال خواهد شد. باتشکر

 بخشنامه آزمون آنلاین 97 دانلود

با تشکر از همکاران جناب مهندس رسولی، اصلانپور،نعمتی که در آزمون انلاین سال97 شرکت نموده اند.

لیست فراخوان های شاخه کاردانش استان  در سال تحصیلی98-99 دانلود

فیلم جوشکاری

فیلم جوشکاری زیرآب دانلود

فیلم جوشکاری MIG-MAG دانلود

فیلم جوشکاری Tig Brush دانلود

جوشکاری اغتشاشی واصطکاکی دانلود

فیلمwaterjet دانلود

فیلم Tig دانلود

فیلم انواع جوشکاری پایه دهم جوشکاری دانلود

GTAW دانلود

WELDING دانلود

TIG PIPE WELDING دانلود

 آموزش جوشکاریزیرپودری پایه دهم دانلود

آموزش طول قوس در جوشکاری پایه دهم  دانلود

بازرسی چشمی  قطعات جوشکاری پایه یازدهم دانلود

magntic tastingبازرسی مغناطیسی قطعات جوشکاری پایه یازدهم دانلود

 دانلودVT Tastingبازرسی قطعات جوشکاری پایه یازدهم جوشکاری

SMAW  1G آموزش جوشکاری پایه یازدهم  دانلود

SMAW  3G آموزش جوشکاری پایه یازدهم دانلود

Firction welding دانلود

جوشکاری حالت 2f پایه دهم جوشکاری دانلود

جوشکاری لوله پایه دوازدهم دانلود

ارزیابی برگه امتحانی

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی -هماهنگ-داخلی 1 دانلود

2 دانلود

3 دانلود

4 دانلود

5 دانلود

6 دانلود

7 دانلود

8 دانلود

9 دانلود

10 دانلود

با عرض سلام وخسته نباشید .

  سایت گروههای آموزشی گروه سازه های فلزی فعال می باشد.

         سرگروه سازه های فلزی استان آذربایجان شرقی : بابک ساعی

                         seai.babak@yahoo.com

DnnForge - LatestArticles
جهت استفاده از این ماژول وارد "تنظیمات ماژول" شده و آن را پیکربندی نمایید.
تست های جوشکاری
   
تست جوش

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا