سال رونق تولید

 

کتب درسی
مبانی نقشه کشی صنعتی دانلود

دانلود

کتاب کار نرم افزار اینونتور                 دانلود

مبانی و اصول نقشه کشی                  دانلود

ترسیم نقشه وتصاویر مجهول              دانلود

برش و تصاویر مجسم                       دانلود

برخورد و گسترش                           دانلود

فلز کاری و ماشین کاری                    دانلود

نقشه کشی به کمک رایانه 1                دانلود

نقشه کشی به کمک رایانه 2                دانلود

بانک سؤال
سوالات مهارت نقشه کشی صنعتی
نمونه سوالات اتوکد  دانلود

 

Azan

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا