مشخصات گروه آموزشی کارآفرینی استان

 

شعار سال 1397

گروه آموزشی کارگاه نوآوری وکارآفرینی استان

(97/7/2)

پیام تبریک آغاز سالتحصیلی جدید

گروه آموزشی کارگاه نوآوری وکارآفرینی استان

(97/7/2)

معرفی برنامه درسی استاندارد آموزشی

برنامه درسی استاندارد آموزشی 

 

درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی

                                                                                                       

گروه آموزشی کارگاه نوآوری وکارآفرینی استان

(97/7/10)

معرفی کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی با کد 211138

گروه آموزشی کارگاه نوآوری وکارآفرینی استان

(97/7/10)

معرفی منبع کمک آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی ( منبع آموزشی 1) کد 211139


            
    

         

(گروه آموزشی کارگاه نوآوری وکارآفرینی استان)

 گروه آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی استان

(97)


 

 

 

 
 

 (گروه آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی )

(97)


( گروه آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی استان)

(97) 

گروه آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی
(97)

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

ارتباط با ما

تلفن تماس: 35561139-041

آدرس پستی: تبریز- خ طالقانی- ایستگاه لاله زار- اول کوچه چرنداب- ساختمان گروه های آموزشی استان

کدپستی: 5138873131

پست الکترونیکی: karafarinitabriz@gmail.com


 

لینک های مفید

موسسه کار وتامین اجتماعی

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا