ارتباط با ما

  • باسلام وعرض ادب خدمت همکاران عزیزم لطفابرنامه عملیاتی منطقه/ناحیه خودراتاآخرمهر98 استان به آدرس ایمیل گروه اقتصادارسال نمایید.آدرس گروه اقتصاداستان:
  • azarecoonomic@gmail.com


فرم ارزیابی مقاله

 

 

مشخصات گروه اقتصاداستان آذربایجان شرقی

 _ سولمازپوروثوقی -کارشناسی ارشداقتصادبازرگانی


 _فرزانه پرندآور-کارشناس اقتصادنظری

         

دانلودفایل


دانلود فایل


فایل دانلود


دانلودفایل


ا
عنوان


عنوان


 

عنوان
عنوان

نمونه مسائل کتاب اقتصاد.docx
دانلودنمونه مسائل اقتصاد


دانلودفایل ارزشیابی مستمرتوسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا