وبگو | منوی عمودی با زیر مجموعه

 

 فیلم‌های دوره ضمن خدمت کشوری بخش تجهیزات شبکه

فیلم‌های دوره «نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار» که در تاریخ ۲۵ شهریور۹۷ در شهر مقدس قم با تدریس جناب آقای حسین عبدالهی (مولف، هنرآموز و خبره صنعت شبکه) برگزار گردید:

تدریس مفاهیم اولیه شبکه

بررسی پودمان۱(ورق زن کتاب)- بخش اول

بررسی پودمان۱(ورق زن کتاب)- بخش دوم

 

 فیلم‌های دوره ضمن خدمت کشوری بخش تجارت الکترونیک

فیلم‌های دوره «تجارت الکترونیک و امنیت شبکه» که در تاریخ ۲۵ شهریور۹۷ در شهر مقدس قم با تدریس جناب آقای عادل طالبی (خبره صنعت کسب و کارهای الکترونیکی و عضو شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش) برگزار گردید:

بخش 1                     بخش 6                     بخش 11
بخش 2                     بخش 7                     بخش 12
بخش 3                     بخش 8                     بخش 13
بخش 4                     بخش 9                     بخش 14
بخش 5                     بخش 10

 

بخشنامه استفاده از ظرفیت کامل هنرستان‌ها

در این بخشنامه که لینک آن به پیوست ارسال می گردد، باتوجه به کمبود ساعت کارگاهی، نحوه استفاده از ساعات بعدظهر هنرستان ها مشخص شده است.

دانلود بخشنامه تکمیل ظرفیت 97


 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا