وبگو | منوی عمودی با زیر مجموعه
کتب درسی پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه
کتب راهنمای هنرآموز و همراه هنرجو پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه

 

 

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/96-97/211816.jpg?itok=RWrGo3-7

 

راهنمای هنرآموز

توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده

 

کد کتاب: 211816

 

 

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/96-97/C210289.jpg?itok=2TNtQVRC

 

همراه هنرجو

 

 

کد کتاب: 210289

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/styles/image_node_book/public/book_image/96-97/Jeld-C211289.jpg?itok=6KN8bJhE

 

همراه هنرجو

 

 

کد کتاب: 211289


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا