نشریه الکترونیکی "هنربانان"


این نشریه انعکاسی است از فعالیتهای هنرآموزان و هنرجویان رشته های عکاسی دیجیتال ، گرافیک رایانه و گرافیک فنی که توسط سرگروه های استانی این رشته ها تدوین شده و فایل آن جهت دسترسی در سایت قرار داده می شود

دانلود فایل نشریه دیجیتال هنربانان

اردوی عکاسی هنرستان کاردانش سرداران شهید- اردوگاه الغدیر
فراخوان ها 

بسمه تعالی

لیست فراخوان های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش استان درسال تحصیلی 98-97

 

 

ردیف

عنوان فراخوان ها

گروه

زمان اجرا یا

مهلت ارسال آثار

1

برگزاری کارگاه برای نرم افزارهای ادیت عکس

عکاسی دیجیتال

نیمه دوم دیماه

2

طرح ارائه زیباسازی هنرستان ها به آثار هنر آموزان وهنرجویان

عکاسی دیجیتال

طول سال تحصیلی

3

دعوت از هنرجویان فارغ التحصیل هنرستانی موفق در بازار کار ودانشگاه های علمی کاربردی و تشکیل گروه فارغ التحصیلان وجلسه هم اندیشی با هنرجویان

عکاسی دیجیتال

نیمه دوم بهمن ماه

4

برگزاری نمایشگاه هاو ا بازار فروش آثار به منظور ایجاد حس رقابت وافزایش انگیزه با فروش آثار هنرجویان دراین نمایشگاه ها

عکاسی دیجیتال

طول سال

5

نمایش آثار هنری هنرجویان در محیط مدرسه وایجاد گالری های هنری در هنرستان

عکاسی دیجیتال

نیمه دوم بهمن ماه

6

فراخوان طراحی سوالات نظری وعملی طبق استاندارد ومحتواوسرفصل ها جهت تدوین بانک سوالات

عکاسی دیجیتال

طول سال تحصیلی

7

فراخوان ارسال آثار هنرجویان وهنرآموزان جهت برگزاری نمایشگاه سالانه

عکاسی دیجیتال

نیمه دوم دیماه

برنامه عملیاتی 

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

معاونت آموزش متوسطه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

 

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی  عکاسی دیجیتال        شاخه هنر           استان آذربایجانشرقی    در سال تحصیلی 98-97

 

زمان بندی

شیوه اجرا

عنوان فعالیت

محور ها

مهر ماه

جلسات هم اندیشی با هنر آموزان دروس تخصصی وایجاد کارگاههای آموزشی بااستفاده از توانمندی های همکاران هنر آموز

کیفیت بخشی آموزش دررشته های مهارتی

ارتقای نقش حرفه ای معلمان

آبان ماه

درخواست پیشنهاد ازهنرجویان جهت برگزاری دوه های مورد نیاز

درخواست پیشنهاد از هنرآموزان جهت عملکرد حرفه ای درارایه مطالب آموزشی

دیماه

برگزاری کارگاه برای نرم افزارهای ادیت عکس

افزایش سطح توانمندی هنر آموزان دروس مهارتی هنری

طول سال تحصیلی

از طریق سایت گروههای آموزشی

بروزرسانی سایت گروه های آموزشی استان

طول سال تحصیلی

تکثیر سی دی های آموزشی

تهیه بسته های آموزشی برای همکاران

آبان ماه

بازدید از هنرستان وبررسی تجهیزات کارگاه های آموزشی

بازدید از هنرستان و بررسی تجهیزات آتلیه وکارگاه عکاسی

نظارت بر عملکرد

طول سال تحصیلی

نظارت بر فعالیت هنر جویان ودر اختیار گذاشتن سرفصل های استاندارد های هردرس

نظارت مستقیم بر فعالیت همکاران هنرآموز

طول سال تحصیلی

تدوین بانک سوالات

فراخوان طراحی سوالات نظری وعملی طبق استاندارد ومحتواوسرفصل ها

بهبود شیوه های ارزشیابی

طول سال تحصیلی

ارسال فایل های آموزشی دروس مهارتی

تهیه محتوای آموزشی دروس تخصصی

طول سال تحصیلی

از طریق سایت گروه های آموزشی استان

غنی سازی سایت گروه با مطالب مربوط به دروس مهارتی تخصصی

خلاقیت و نو اندیشی

بهمن

تشکیل گروه فارغ التحصیلان وجلسه هم اندیشی با هنرجویان

دعوت از هنرجویان فارغ التحصیل هنرستانی موفق در بازار کار ودانشگاه های علمی کاربردی

طول سال تحصیلی

برگزاری نمایشگاههاوایجاد بازار فروش آثار

ایجاد حس رقابت وافزایش انگیزه با برگزاری نمایشگاه وایجاد بازار فروش آثار هنرجویان

بهبود عملکرد آموزشی فراگیران

نیمه دوم سال تحصیلی

نمایش آثار هنری هنرجویان در محیط مدرسه وایجاد گالری های هنری در هنرستان

زیباسازی مدارس با استفاده ازتوان وظرفیت های هنرجویان

 

رئیس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی: مهدی علامی                                                                                             نام و نام خانوادگی سرگروه :  مینا احمدی

 

عنوان : مشخصات : سرگروه عکاسی دیجیتال
 نام نام خانوادگی                     روزهای حضوردرگروه                       شماره تماس با گروههای آموزشی                           شماره تماس با سرگروه 
 مینا  احمدی 04135561139  09141065726

آدرس گروههای آموزشی : تبریز- خیابان طالقانی - ایستگاه لاله زار- جنب کوچه چرانداب - گروههای آموزشی تکنولوژی استان آذربایجان شرقی

عنوان : تبریک سال تحصیلی جدید

 

برگزاری دوره ضمن خدمت

محتوا

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا