عنوان : تبریک سال تحصیلی جدید

 

نشریه الکترونیکی "هنربانان"

این نشریه انعکاسی است از فعالیتهای هنرآموزان و هنرجویان رشته های عکاسی دیجیتال ، گرافیک رایانه و گرافیک فنی که توسط سرگروه های استانی این رشته ها تدوین شده و فایل آن جهت دسترسی در سایت قرار داده می شود

دانلود فایل نشریه دیجیتال هنربانان

اردوی عکاسی هنرستان کاردانش سرداران شهید- اردوگاه الغدیر
برنامه عملیاتی 99-98

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

معاونت آموزش متوسطه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

 

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی  عکاسی دیجیتال        شاخه هنر         استان آذربایجانشرقی    در سال تحصیلی 99-98

 

زمان بندی

شیوه اجرا

عنوان فعالیت

محور ها

مهر ماه

جلسات هم اندیشی با هنر آموزان دروس تخصصی وایجاد کارگاههای آموزشی بااستفاده از توانمندی های همکاران هنر آموز چالش آموزش به یکدیگر

کیفیت بخشی وارایه روش های تدریس وآموزش دررشته های مهارتی برگراری چالش به یکدیگر بیاموزیم

ارتقای نقش حرفه ای معلمان

آبان ماه

درخواست پیشنهاد ازهنرجویان جهت برگزاری دوره هاو کارگاههای مورد نیاز

درخواست پیشنهاد از هنرآموزان جهت عملکرد حرفه ای درارایه مطالب آموزشی

دیماه

برگزاری ورکشاپ برای نرم افزارهای ادیت عکس وعکاسی آتلیه

افزایش سطح توانمندی هنر آموزان دروس مهارتی هنری

طول سال تحصیلی

از طریق سایت گروههای آموزشی

بروزرسانی سایت گروه های آموزشی استان

طول سال تحصیلی

تکثیر سی دی های آموزشی

تهیه بسته های آموزشی برای همکاران

آبان ماه

بازدید از هنرستان وبررسی تجهیزات کارگاه های آموزشی

بازدید از هنرستان و بررسی تجهیزات آتلیه وکارگاه عکاسی

نظارت بر عملکرد

طول سال تحصیلی

نظارت بر فعالیت هنر جویان ودر اختیار گذاشتن سرفصل های استاندارد های هردرس

نظارت مستقیم بر فعالیت همکاران هنرآموز

طول سال تحصیلی

تدوین بانک سوالات

فراخوان طراحی سوالات نظری وعملی طبق استاندارد ومحتواوسرفصل ها

بهبود شیوه های ارزشیابی

طول سال تحصیلی

ارسال فایل های آموزشی دروس مهارتی

تهیه محتوای آموزشی دروس تخصصی

طول سال تحصیلی

از طریق سایت گروه های آموزشی استان

غنی سازی سایت گروه با مطالب مربوط به دروس مهارتی تخصصی تهیه نشریه الکتریکی هنربانان

خلاقیت و نو اندیشی

بهمن

تشکیل گروه فارغ التحصیلان وجلسه هم اندیشی با هنرجویان

دعوت از هنرجویان فارغ التحصیل هنرستانی موفق در بازار کار ودانشگاه های علمی کاربردی

طول سال تحصیلی

برگزاری نمایشگاههاوایجاد بازار فروش آثار

ایجاد حس رقابت وافزایش انگیزه با برگزاری نمایشگاه وایجاد بازار فروش آثار هنرجویان

بهبود عملکرد آموزشی فراگیران

نیمه دوم سال تحصیلی

نمایش آثار هنری هنرجویان در محیط مدرسه وایجاد گالری های هنری در هنرستان

زیباسازی مدارس با استفاده ازتوان وظرفیت های هنرجویان وهنر آموزان

 

رئیس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی: مهدی علامی                                                 نام و نام خانوادگی سرگروه :  مینا احمدی


عنوان : مشخصات : سرگروه عکاسی دیجیتال
 نام نام خانوادگی                     روزهای حضوردرگروه  یکشنبه                     شماره تماس با گروههای آموزشی                           شماره تماس با سرگروه 
 مینا  احمدی 04135561139  09141065726

آدرس گروههای آموزشی : تبریز- خیابان ارتش  - چهارراه باغشمال جنب بیمارستان الزهرا - گروههای آموزشی تکنولوژی استان آذربایجان شرقی

برگزاری دوره ضمن خدمت

محتوا

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا