عنوان : مشخصات : سرگروه عکاسی دیجیتال
 نام نام خانوادگی                     روزهای حضوردرگروه                       شماره تماس با گروههای آموزشی                           شماره تماس با سرگروه 
 مینا  احمدی 04135561139  09141065726

آدرس گروههای آموزشی : تبریز- خیابان طالقانی - ایستگاه لاله زار- جنب کوچه چرانداب - گروههای آموزشی تکنولوژی استان آذربایجان شرقی

عنوان : تبریک سال تحصیلی جدید

 

عنوان : 

 

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

برگزاری دوره ضمن خدمت

محتوا

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

عنوان

مطلب

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا