عنوان

محتوا

عنوان

محتوا

مشخصات سرگروه (هنر پایه یازدهم-تمامی رشته ها)

نرمین جودت نیا

روزهای حضور در گروههای آموزشی: سه شنبه ها از ساعت 14-8

شماره تماس با گروه:04135561139 

شماره تماس با سرگروه: 09149156287

ایمیل : narmin_jdt@yahoo.com

 

لینک دانلود کتاب هنر پایه یازدهم برای تمامی رشته ها

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا