آزمونهای آنلاینطراحی و برگزاری آزمونهای آنلاین از جمله فعالیتهای گروههای آموزشی می باشد که همه ساله با هدف ارتقاء سطح دانش همکاران در سامانه آزمون گروههای آموزشی استان و به صورت آنلاین در یک روز مشخص (به طور معمول اواسط بهمن ماه) برگزار گردیده و نفرات برتر آزمون مورد تشویق قرار می گیرند.نتایج آزمون آنلاین بهمن 97


نتایج آزمون آنلاین بهمن 96


نتایج آزمون آنلاین بهمن 95


   


نتایج آزمون آنلاین بهمن 94

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا