لینک آموزش رتوش تصویر توسط خانم مهندس فاطمه پورحسن(97/1/20):


لینک دانلود         


 

بروشورهای معرفی رشته‌های کامپیوتر شاخه کاردانش

تهیه شده توسط همکاران:

برای مشاهده بروشورها و اینفوگراف‌ها می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

لینک صفحه


 

بروشور، اینفوگراف، هندبوک، خلاصه و چکیده شیوه ارزشیابی دروس کاردانش

تهیه شده توسط گروه کامپیوتر کاردانش استان:

برای مشاهده می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

لینک صفحه


 

همکارانی که نمونه کارهای طراحی آرم و لوگو را ارسال نموده اند عبارتند از:

ردیف   نام و نام خانوادگی    ناحیه یا منطقه       لینک دانلود اثر
1 فرحناز محمدرضایی سراب دانلود
2 سکینه شاه محمدزاده اهر دانلود
3 جهانگیر تیموری ناحیه 4 دانلود
4 وحیده ابراهیمی ترکمانی ترکمن چای دانلود
5 رباب مهدی زاده اسکو دانلود
6 الهام علیزاد درخشان ناحیه 5 دانلود
7 سارا آهنگری اهر دانلود
8 شریفه موسی زاده ناحیه 3 دانلود
9 سمیه صبح خیز اهر دانلود


همکارانی که نمونه کارهای طراحی قطره بر روی میوه جات را ارسال نموده اند عبارتند از:

ردیف نام و نام خانوادگی منطقه یا ناحیه لینک دانلود اثر
1 پرستو آخوندی صوفیان دانلود
2 سارا آهنگری اهر دانلود
3 سکینه شاه محمدزاده اهر دانلود
4 سمیه صبح خیز اهر دانلود
5 رباب مهدی زاده اسکو دانلود
6 فرحناز محمدرضایی سراب دانلود
7 جهانگیر تیموری ناحیه 4 دانلود
8 شریفه موسی زاده ناحیه 3 دانلود

 

همکارانی که پروژه شماره سه را ارسال نموده اند عبارتند از:

ردیف نام و نام خانوادگی منطقه یا ناحیه لینک دانلود اثر
1 پرستو آخوندی صوفیان دانلود
2 سارا آهنگری اهر دانلود
3 سکینه شاه محمدزاده اهر دانلود
4 الهام علیزاد درخشان ناحیه 5 تبریز
دانلود
5 وحیده ابراهیمی ترکمانی ترکمن چای
دانلود
6 فرحناز محمدرضایی سراب دانلود
7 جهانگیر تیموری ناحیه 4 دانلود
8 شریفه موسی زاده ناحیه 3 دانلود

بروشورهای معرفی مشاغل مرتبط با رشته کامپیوتر 

تهیه شده توسط همکاران:

برای مشاهده بروشورها می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

لینک صفحه


 

فعالیت های مربوط به همکاران خلاق و فعال استان:

برای مشاهده فعالیت ها می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

لینک صفحه


 

 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا